Lexikon historiků a historiček 2022

doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.

Datum narození:
22. 6. 1979
Místo narození:
Frýdek-Místek
Hlavní pracoviště:
Ostravská univerzita (OU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF OU), Katedra latinského jazyka a kultury
Vysoká škola:
MU, Latinská medievistika (Ph.D.), 2006
MU, Latinský jazyk a literatura – Historie (Mgr.), 2002
Biogram:
V roce 2016 se habilitovala (doc.) na MU v oboru Klasická filologie.
Instituce:
FF OU, Katedra latinského jazyka a kultury, docentka, 2016–dosud
FF OU, Katedra latinského jazyka a kultury, vedoucí katedry, 2014–dosud
FF OU, Centrum pro výzkum středověké společnosti a kultury (Vivarium), vědecký pracovník, 2013–2014
FF MU, Ústav klasických studií, odborná asistentka, 2008–2010
FF MU, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: Prameny, země, kultura při Historickém ústavu, výzkumný a vývojový pracovník, 2005–2011
Odborné zaměření:
Latinská medievistika. Česko-latinská literatura středověku. Klášterní písemnictví. Kazatelství. Biblická exegeze. Historiografie. Edice latinských literárních textů.
Publikace:
Anna PUMPROVÁ – Libor JAN (edd.), Cronica Aule regie. Die Königsaaler Chronik, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores 40, Wiesbaden 2022;
Anna PUMPROVÁ, Die Suche nach dem Weltbild Peters von Zittau: Zum neuen Buch von Běla Marani-Moravová, in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 120, 2020, s. 342–349;
Anna PUMPROVÁ, Peter of Zittau: Sermons on the Principal Feasts / Petr Žitavský: Kázání na velké svátky, Praha–Ostrava 2020;
Robert ANTONÍN – Daniela RYWIKOVÁ – Dalibor JANIŠ – Richard PSÍK – Anna PUMPROVÁ, Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století, Praha 2020;
Anna PUMPROVÁ, Polishing a Medieval Chronicle: the Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae, in: Erik S. Kooper – Sjoerd Levelt (edd.), The Medieval Chronicle 12, Leiden 2019, s. 146–163;
Anna PUMPROVÁ – Richard PSÍK, Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau, in: Medieval Sermon Studies 63, 2019, s. 42–59;
Anna PUMPROVÁ, Žebrák místo lékaře. O přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako historického pramene, in: MHB 20, 2017, s. 61–84;
Richard PSÍK – Anna PUMPROVÁ, Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha, Ostrava 2017;
Anna PUMPROVÁ, Two Anonymous Sermons From Manuscript Ms 434 in Leipzig University Library, in: Graeco-Latina Brunensia 21, 2016, s. 265–301;
Anna PUMPROVÁ, Literarische Tätigkeit des Zisterziensers Robert, Bischofs von Olmütz (1201–1240), in: Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und Lateinische Tradition 128, 2015, s. 199–222;
Anna PUMPROVÁ, Doleo super te. Literární kontext planktů nad smrtí Václava II., in: ČMM 133, 2014, s. 25–51;
Anna PUMPROVÁ, Ohlasy bible, antických a středověkých autorů v textu Zbraslavské kroniky, in: Graeco-Latina Brunensia 19, 2014, s. 81–117;
Anna PUMPROVÁ, Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik, in: Stefan Albrecht (ed.), Chronicon Aulae regiae – Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme, Frankfurt am Main 2013, s. 75–94;
Jana NECHUTOVÁ – Helena KRMÍČKOVÁ – Dušan COUFAL – Jana FUKSOVÁ – Petra MUTLOVÁ – Anna PUMPROVÁ – Dana STEHLÍKOVÁ – Libor ŠVANDA (edd.), Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109–118). Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis 253, Turnhout 2013;
Anna PUMPROVÁ, Svědectví autografu o práci Petra Žitavského s textem Zbraslavské kroniky, in: ČMM 131, 2012, s. 239–263;
Anna PUMPROVÁ, Volumen secretorum Aulae regiae a související cisterciácké sbírky zázraků, in: Graeco-Latina Brunensia 17, 2012, s. 181–204;
Anna PUMPROVÁ, Das Bild Heinrichs VII. in der Chronica Aulae regiae Peters von Zittau, in: Michel Pauly – Martin Uhrmacher – Hérold Pettiau (edd.), Europäische Governance im Spätmittelalter. Heinrich VII. von Luxemburg und die großen Dynastien Europas / Gouvernance européenne au bas moyen âge. Henri VII de Luxembourg et l’Europe des grandes dynasties. Actes des 15es Journées lotharingiennes, 14–17 octobre 2008, Luxembourg 2010, s. 181–200;
Anna PUMPROVÁ, Robert Olomoucký: Výklad Písně písní. Robertus Olomucensis: Compilatio super Cantica canticorum, Brno 2010.