Lexikon historiků a historiček 2022

Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

Datum narození:
7. 5. 1955
Místo narození:
Beroun
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Historie–germanistika, 1979
Biogram:
Český historik specializující se zejména na politické, sociální a hospodářské dějiny habsburské monarchie a českých zemí a také na dějiny dopravy.
Maturoval na gymnáziu v Hořovicích.
V roce 1982 získal na FF UK titul PhDr.
Roku 1985 obhájil disertační práci na Ústavu československých a světových dějin ČSAV a obdržel titul CSc.
V ČSAV pracoval do roku 1991, kdy přešel na katedru československých dějin FF UK, na níž se roku 1995 habilitoval v oboru české dějiny.
V roce 2006 byl prezidentem jmenován profesorem českých dějin.
Od roku 2006 působil na FF UK jako ředitel Ústavu českých dějin.
Od roku 1999 zároveň pracuje v HIÚ AV ČR, kde stojí v čele Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin.
Instituce:
ÚČD FF UK, 1991–dosud
HIÚ AV ČR, vedoucí oddělení (2003–2023), 1980–dosud
Odborné zaměření:
Politické, sociální a hospodářské dějiny 19. století.
Publikace:
Milan HLAVAČKA – Pavel BEK, Ringhofferové: rodina a podnikání, Praha 2020;
Milan HLAVAČKA – Jakub RAŠKA (edd.), Symboly doby. Historické eseje, Praha 2019;
Milan HLAVAČKA – Miloš HOŘEJŠ, Fenomén Ringhofferové: Rodina, podnikání, politika, Praha 2019;
Milan HLAVAČKA – Pavel BEK (edd.), Rodinné podnikání v moderní době, Praha 2018;
Milan HLAVAČKA – Zdeněk MUNZAR – Zdeněk VAŠEK, S Bohem za císaře a vlasť! Čeští důstojníci ve válkách let 1848–1849, Praha 2018;
Ludvík LOSOS – Ivo MAHEL – Milan HLAVAČKA, Salonní vozy Ringhoffer. Salonwagen Ringhoffer. Ringhoffer Salon Coaches, Praha 2017;
Karel SCHELLE – Jaromír TAUCHEN (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek D–J, Plzeň 2016;
Milan HLAVAČKA, České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době I, Praha 2016;
Milan HLAVAČKA, České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době II, Praha 2016;
Jaroslav PÁNEK, Akademická encyklopedie českých dějin, díl IV., Praha 2015;
Karel SCHELLE – Jaromír TAUCHEN (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č, Plzeň 2015;
Martin ŠTEFKO a kol., Česká škola sociální politiky v souvislostech, Praha 2015;
Milan HLAVAČKA – Pavel CIBULKA a kol., Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781–1939. Ideje–legislativa–instituce, Praha 2015;
Eva SEMOTANOVÁ (ed.), Akademický atlas českých dějin, Praha 2014;
Milan HLAVAČKA – Jan P. KUČERA – Jan KAŠE – Daniela TINKOVÁ, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek 11.b 1792–1860, Praha–Litomyšl 2013;
Pavel BĚLINA – Milan HLAVAČKA – Daniela TINKOVÁ, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek 11.a 1792–1860, Praha–Litomyšl 2013;
Jaroslav PÁNEK, Akademická encyklopedie českých dějin, díl III, Praha 2012;
Josef TOMEŠ a kol., Tváře našich parlamentů 1861–2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012;
Jaroslav PÁNEK, Akademická encyklopedie českých dějin, díl II/1, Praha 2011;
Jaroslav PÁNEK, Akademická encyklopedie českých dějin, díl II/2, Praha 2011;
Milan HLAVAČKA, Vnitrozemská plavba v českých zemích v 19. století a prameny statistické povahy, in: Milan Myška – Aleš Zářický a kol., Prameny k hospodářským dějinám novověku 2, Ostrava 2010, s. 238–251.