Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. František Šebek

Datum narození:
11. 1. 1946
Místo narození:
Pardubice
Hlavní pracoviště:
Univerzita Pardubice (UPa)
Pracoviště:
Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd
Vysoká škola:
PdF UHK, Český jazyk – dějepis, 1967
Biogram:
V roce 1978 získal titul PhDr.
Od roku 1968 do odchodu do důchodu pracoval ve Východočeském muzeu v Pardubicích (numismatik, vedoucí historického oddělení, od roku 1990 ředitel).
Čestný člen Asociace muzeí a galerií ČR (1991–2000 předseda, 2000–2006 člen exekutivy).
Dosud je vedoucím Školy muzejní propedeutiky AMG a člen několika pracovních skupin.
Roku 2019 mu byl udělen titul čestný občan města Pardubic. 
Rozsáhlá popularizační činnost v oblasti regionálních dějin.
Instituce:
FF UPa, asistent (2000–2009 externě, od 2010 na plný úvazek), 2000–dosud
Východočeské muzeum v Pardubicích, historik, vedoucí oddělení, ředitel muzea, 1968–2009
Odborné zaměření:
Muzeologie. Numismatika. PVH. Dějiny regionu východních Čech. Středověk a raný novověk.
Publikace:
František ŠEBEK, Cesta českých muzejních institucí ke vzniku Svazu československých museí, in: MB 9, 2020, s. 21–27;
František ŠEBEK, Stručná historie Pardubického muzea, in: Ladislav Nekvapil – Jan Tetřev (edd.), 140 let pardubického muzea, Pardubice 2020, s. 7–31, 42–43;
František ŠEBEK, Toulky historií Pardubic, kniha 2., Pardubice 2019;
František ŠEBEK, Návštěva Karla IV. v Pardubicích 1363 a jeho předpokládaná cesta do východních Čech a Vratislavi, in: VSH 30, 2016, s. 99–116;
František ŠEBEK, Toulky historií Pardubic, kniha 1., Pardubice 2016;
František ŠEBEK, Skuteč ve středověku, in: Emil Voráček a kol., Dějiny Skutče, Skuteč 2011, s. 21–38;
František ŠEBEK, Dva příběhy z kriminálního podsvětí-padělatelé peněz na hradě Žampachu a přepadání Židů v roce 1542, in: TH 6, 2010, s. 285–308.