Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.

Místo narození:
Havlíčkův Brod
Hlavní pracoviště:
Masarykova univerzita (MUNI)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF MU), Ústav pomocných věd historických a archivnictví
Vysoká škola:
FF MU, České dějiny (Ph.D.), 2015
FF MU, Archivnictví–historie, 2004
Biogram:
V roce 1998 absolvoval gymnázium v Havlíčkově Brodě.
Od roku 2011 působí v rámci brněnské pobočky Regest Imperii, kde se věnuje zpřístupňování listin a listů Zikmunda Lucemburského.
Zapojil se do řady projektů věnovaných zpřístupňování pozdně středověkého diplomatického materiálu.
Instituce:
FF MU, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, odborný asistent, 2014–dosud
FF MU, Regesta imperii (pobočka Brno), výzkumný pracovník, 2011–dosud
Centrum hasičského hnutí Přibyslav, archivář, 2004–2016
Odborné zaměření:
Pozdně středověká diplomatika a správa. Teorie a praxe současného archivnictví.
Publikace:
Stanislav BÁRTA, Pfand in Krieg und Frieden. Die Verpfändung von böhmischen Kron- und Kirchengütern unter Sigismund von Luxemburg, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 109, 2022, s. 234–259;
Petr ELBEL – Přemysl BAR – Stanislav BÁRTA – Lukáš REITINGER, Regesten Kaiser Sigismunds (1410–1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Band 3: Die Urkunden aus den Archiven und Bibliotheken Südböhmens, Wien–Köln–Weimar 2016;
Stanislav BÁRTA, Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437), Brno 2016;
Petr ELBEL – Stanislav BÁRTA – Přemysl BAR – Lukáš REITINGER, Regesten Kaiser Sigismunds (1410–1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Band 2: Die Urkunden und Briefe aus den Archiven und Bibliotheken West-, Nord- und Ostböhmen, Wien–Köln–Weimar 2015.