Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Radek Lipovski, Ph.D.

Datum narození:
1. 10. 1978
Místo narození:
Třinec
Hlavní pracoviště:
Ostravská univerzita (OU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF OU), Katedra historie
Vysoká škola:
OU, Hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.), 2008
OU, Historie (Mgr.), 2004
Biogram:
Vystudoval Gymnázium v Českém Těšíně.
V roce 2008 působil jako archivář v Archivu města Ostravy.
Instituce:
FF OU, KHI, zástupce vedoucího katedry, 2013–dosud
OU, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, výkonný ředitel, 2012–2013
OU, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, tajemník, 2008–2012
Odborné zaměření:
Historická demografie. Hospodářské a sociální dějiny. Kulturní dějiny 19. století.
Publikace:
Lubor HRUŠKA a kol., Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu, Ostrava 2021;
Radek LIPOVSKI, Parcelace panských dvorů na hukvaldském panství na přelomu 18. a 19. století, in: ČMM 140, 2021, s. 65–91;
Lumír DOKOUPIL – Ludmila NESLÁDKOVÁ – Radek LIPOVSKI, Demografický vývoj v letech 1869–1914, in: Aleš Zářický a kol., Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914, Ostrava 2020, s. 869–951;
Lumír DOKOUPIL – Ludmila NESLÁDKOVÁ – Radek LIPOVSKI, Přirozená měna obyvatelstva Valašska v éře nástupu demografické revoluce: (od 40. let 19. století do vypuknutí první světové války), in: Svatava Urbanová – Lumír Dokoupil – Jakub Ivánek – Pavel Pumpr (edd.), Valašsko – historie a kultura II. Obživa, Ostrava 2019, s. 277–295;
Radek LIPOVSKI, Topografie obcí rakouského Slezska se zohledněním správních reforem v letech 1846–1855: (na podkladě konskripcí z let 1846 a 1850/51), Ostrava 2018;
Radek LIPOVSKI, Vitální statistika v rakouském Slezsku do roku 1869, in: HDem 42, 2018, s. 1–41;
Aleš ZÁŘICKÝ – Eduard MAUR – Ludmila NESLÁDKOVÁ – Martin JEMELKA – Radek LIPOVSKI – Michaela ZÁVODNÁ – Jana INDROVÁ (edd.), Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa, Ostrava 2015;
Lumír DOKOUPIL – Ludmila NESLÁDKOVÁ – Radek LIPOVSKI, The Religious Situation in Austrian Silesia in the Context of the Modernization Process, in: Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava, Ostrava 2015, s. 131–165;
Lumír DOKOUPIL – Ludmila NESLÁDKOVÁ – Radek LIPOVSKI, Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace: (od 60. let 19. století do první světové války), Ostrava 2014;
Radek LIPOVSKI, Lidé poddanských měst Frýdku a Místku na sklonku tradiční společnosti (1700–1850), Ostrava 2013;
Lumír DOKOUPIL – Ludmila NESLÁDKOVÁ – Radek LIPOVSKI, The Difference in Natural Reproduction between Industrial and Agricultural Regions during the First Demographic Transition: 1881–1913: (the case of the Ostrava agglomeration), in: Romanian Journal of Population Studies 6, 2012, s. 25–50;
Radek LIPOVSKI – Lumír DOKOUPIL – Aleš ZÁŘICKÝ, Lexikon českých historiků 2010, Ostrava 2012.