Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.

Datum narození:
25. 12. 1972
Místo narození:
Ostrava
Hlavní pracoviště:
Masarykova univerzita (MUNI)
Pracoviště:
Katedra historie, Pedagogická fakulta (PF MU)
Vysoká škola:
UPOL, (Ph.D.), 2001
FF OU, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ: historie – občanská výchova (Mgr.), 1996
Biogram:
V roce 2004 na PdF MU obhájil rigorózní práci a vykonal rigorózní zkoušky (PhDr.).
V roce 2007 se habilitoval na FF UK.
V roce 2019 byl na UPOL jmenován profesorem v oboru historie.
V letech 2018–2019 působil jako mimořádný profesor na Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Instituce:
PdF MU, KHI, profesor (do roku 2019 docent), 2014–dosud
FF UK, Katedra středoevropských studií, docent, 2007–2019
MÚA AV ČR, vědecký pracovník, 2003–2009
FF OU, KHI, odborný asistent, 1998–2003
Odborné zaměření:
Dějiny Polska, Německa, Ruska, Ukrajiny a českých zemí (zejména v 19. a 20. století). Ruská emigrace v Československu. Dějiny sportu. Dějiny slovanských literatur. Problematika národnostních menšin.
Publikace:
Petr KALETA, Ruský sport v Československu od počátku první republiky do padesátých let 20. století, Brno 2021;
Petr KALETA, Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin politického života v srbské Lužici v době NDR, Praha 2017;
Petr KALETA, Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa, Praha 2015;
Petr KALETA, Jiří Mudra. K 90. výročí narození českého vlastence a přítele Lužických Srbů (s albem fotografií), Praha 2011.