Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Vladimír Wolf

Datum narození:
4. 2. 1942
Místo narození:
Jaroměř
Hlavní pracoviště:
Slezská univerzita v Opavě
Pracoviště:
Fakulta veřejných politik
Vysoká škola:
FF UPOL, Dějepis – český jazyk, 1964
Biogram:
Univerzitní profesor, přední historik východních Čech, organizátor vědecké práce, redaktor mnoha odborných periodik a sborníků, předseda česko-polské Kladské komise historiků.
V letech 1956–1959 studoval na JSŠ v Jaroměři.
PhDr. (1967), docent (1993), prof. (2000).
Redaktor sborníku Krkonoše–Podkrkonoší (1964–1970, od 1983), Kladského sborníku (od 1996), Minulosti Jaroměře (1968–1971), Lnářského průmyslu. Příspěvků k dějinám (1976–1992).
Člen redakčních rad Slezského sborníku (od 1990), VLH (dříve Listy katedry historie PeF VŠP, od 1991), Krkonoše (1968–1970, 1990–1997), Rodným krajem (od 1977).
Člen Českého národního komitétu historiků (od 1994), předseda české části Kladské komise historiků (od 1993), člen Smíšené česko-polské komise humanitních věd (od 1993).
Za svou práci obdržel řadu ocenění, např. Pamětní medaili Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (2005), Čestné uznání Rady města Trutnova (2007), Kulturní cenu města Trutnova (2012), Stříbrnou medaili Slezské univerzity v Opavě (2013), Pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje (2018), medaili Silesia docta et culta Slezské univerzity v Opavě (2018), cenu Świdnicki Gryf jako osobnost česko-polského příhraničí (2019), Cenu Trutnovinek in memoriam za mimořádný přínos v oblasti historie a pedagogiky (2020).
Profesor Vladimír Wolf zemřel 23. prosince 2019 v Hradci Králové.
Instituce:
FVP SLU, profesor, vedoucí konzultačního střediska v Trutnově, 2010–2019
PdF UHK, děkan, 1999–2005
PdF VŠP v Hradci Králové, proděkan, 1996–1999
PdF VŠP Hradec Králové, KHI, Ústav historických věd, od 1991
Odborné zaměření:
České dějiny 13.–15. století (zejména období kolonizace). Husitství a doba poděbradská. Regionální dějiny Trutnovska. Dějiny Kladska. Dějiny Podkrkonoší. Dějiny textilního průmyslu. Kastelologie. Archeologie. Toponomastika.
Publikace:
Jaroslav ŠŮLA – Vladimír WOLF (edd.), Josef Kubín: O mém životě na česko-kladském pomezí v první polovině XX. století, Hlinné 2019;
Vladimír WOLF, Jaroměřský vlastivědný pracovník Jan Kuběnka (1913–1982), in: Stopami dějin Náchodska 16, 2018, s. 373–376;
Jaroslav ŠŮLA – Vladimír WOLF, Kladsko v kronice Josefa Kubína (1900–1975) z Olešnice v Orlických horách, in: Kladský sborník 11, 2016, s. 245–262;
Vladimír WOLF, President T. G. Masaryk v Jaroměři 1926, in: Rodným krajem 52, 2016, s. 36;
Vladimír WOLF, Toponomastické otazníky aneb Počátky městečka Černý Důl, in: Pavel Marek a kol., Historik a jeho dílo. Kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., Olomouc 2015, s. 273–277;
Vladimír WOLF a kol., Malé dějiny Pilníkova, Pilníkov 2014;
Vladimír WOLF, Archeologické výzkumy studentů historie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (dříve Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové) v letech 1992–2001, in: Krkonoše–Podkrkonoší 21, 2013, s. 277–283;
Vlastimil HAVLÍK – Olga MERTLÍKOVÁ – Vladimír WOLF (edd.), Jiří Škopek – kraj blízký mému srdci [almanach k 80. narozeninám akademického malíře Jiřího Škopka], Jaroměř 2013;
Vladimír WOLF, Hrádek Belver z roku 1447, in: Náchodsko od minulosti k dnešku 7, 2012, s. 311–315;
Vladimír WOLF, K počátkům Kostelce (Červeného), in: Rodným krajem 44, 2012, s. 4;
Vladimír WOLF, Výzkum krásné literatury na česko-kladském příhraničí a jeho další možnosti, in: Kladský sborník 9, 2012, s. 5–9;
Jaroslav ŠŮLA – Vladimír WOLF, Obstáli jsme? Jak jsme v letech 1975–1990 pracovali na dějinách textilu aneb Mezi vzpomínkami a historickou statí, in: Historica 2, 2011, s. 175–190;
Vladimír WOLF, Čas změny. Trutnovské Občanské fórum 1989–1991, Trutnov 2011;
Vladimír WOLF, K lokalizaci hradu Belver, in: Rodným krajem 42, 2011, s. 25–26;
Vladimír WOLF, Jsou Krkonoše historickým regionem? (Pokus o zodpovězení otázky), in: Vladimír Wolf – Vlastimil Málek (edd.), Pod Libavským sedlem – sborník / Pod przełecą Lubawską – księga zbiorowa, Trutnov 2010, s. 35–39;
Vladimír WOLF – Ondřej WOLF, Krajina krkonošského podhůří a archeologicko-historické doklady její hospodářské exploatace ve vrcholném středověku, in: Šimon Ungerman – Renáta Přichystalová (edd.), Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám, Praha 2010, s. 465–478.