Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Ondřej Vašata

Datum narození:
16. 3. 1980
Místo narození:
Trutnov
Hlavní pracoviště:
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Vysoká škola:
UHK, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (Mgr.), 2003
Biogram:
V roce 2015 získal na SLU titul PhDr.
Instituce:
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, zástupce ředitele, historik, 2009–dosud
Odborné zaměření:
Problematika soužití Čechů a Němců v pohraničí před rokem 1945. Regionální dějiny Trutnovska. Ohlas vzniku Československa na podzim 1918 v českém pohraničí.
Publikace:
Ondřej VAŠATA, Česká menšina na Žacléřsku, in: Kolektiv autorů, Žacléř: kapitoly z dějin města na úpatí Rýchor, Žacléř 2022, s. 229–240;
Ondřej VAŠATA, Česká menšina v Zálesní Lhotě od konce 19. století do roku 1938, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší – vlastivědná ročenka 35, 2022, s. 160–184;
Ondřej VAŠATA – Vlastimil MÁLEK, Horní Staré Město na historických fotografiích, Trutnov 2022;
Ondřej VAŠATA, Tragické události ze 4. března 1919 v Hostinném, in: Válka nekončí! Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Československé obce legionářské, Praha 2020, s. 22–34; 
Vlastimil MÁLEK – Ondřej VAŠATA, Trutnov a jeho místní části na historických fotografiích od poslední třetiny 19. století do roku 1945, Trutnov 2020;
Ondřej VAŠATA, Krátká epizoda provincie Deutschböhmen na Rokytnicku na sklonku roku 1918, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší – vlastivědná ročenka 32, 2019, s. 144–154;
Ondřej VAŠATA, Legionář Václav Rypl, rodák z Kunčic na Vrchlabsku, in: Zborov, náš vzor! Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Československé obce legionářské, Praha 2019, s. 31–37;
Roman REIL – Jiří LOUDA – Vlastimil MÁLEK – Ondřej VAŠATA – Aleš SUK, Dolní Branná. Procházka dějinami obce v údolí Sovinky, Dolní Branná 2019;
Vlastimil MÁLEK – Ondřej VAŠATA, Trutnov a jeho místní části na historických fotografiích 1861–1945, Trutnov 2018;
Ondřej VAŠATA, Alois Mühlberger – starší bratr Josefa Mühlbergera, in: Josef Mühlberger významný trutnovský rodák, Horní Maršov – Trutnov 2017, s. 120–126;
Ondřej VAŠATA, Připojení Trutnova k Československu v prosinci 1918, in: AHUSO 10, 2017, s. 147–166; 
Ondřej VAŠATA, Československá obec legionářská v severovýchodních Čechách, in: Československé legie v boji za samostatný stát a jejich odkaz v 21. století. Sborník příspěvků z I. mezinárodní konference Československé obce legionářské, Praha 2016, s. 41–52;
Ondřej VAŠATA, Národní obec fašistická na Úpicku, in: Krkonoše–Podkrkonoší 22, 2016, s. 427–447;
Ondřej VAŠATA, Židé v Trutnově ve 20. století, in: Krkonoše–Podkrkonoší 22, 2016, s. 449–473;
Ondřej VAŠATA, Historik, pedagog, kronikář a organizátor spolkového života v Semilech František Mizera (1861–1924), in: Z Českého ráje a Podkrkonoší – vlastivědná ročenka 28, 2015, s. 140–159; 
Ondřej VAŠATA, Česká menšina v Broumově v letech 1890–1918, in: Stopami dějin Náchodska 15, 2014, s. 265–280;
Ondřej VAŠATA, Památka Ludvíka Mertlíka z Královédvorska, příslušníka legendární roty Nazdar, in: 100 let československých legií. Sborník příspěvků z 2. mezinárodní konference Československé obce legionářské, Praha 2014, s. 63–69; 
Ondřej VAŠATA, Z historie české menšiny ve Stupné a Vidochově v letech 1889–1938, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší 27, 2014, s. 133–150;
Ondřej VAŠATA, Novostavby českých menšinových škol v severovýchodních Čechách ze 20. a 30. let 20. století, in: Ad honorem. Sborník k poctě Jiřího Němečka, Hradec Králové 2013, s. 193–200; 
Ondřej VAŠATA, Připojení Teplic nad Metují a Meziměstí k čs. státu v listopadu 1918, in: Náchodsko od minulosti k dnešku. Sborník příspěvků in memoriam PhDr. Ladislav Hladký, CSc. 7, 2012, s. 67–76; 
Václav HORÁK – Roman REIL – Ondřej VAŠATA – Pavel ZAHRADNÍK, Janské Lázně. Procházka historií města pod Černou horou, Janské Lázně 2012;
Ondřej VAŠATA, Československá obec legionářská v okrese Trutnov, in: Jan Juřena – Jiří Filip (edd.), Legionáři v boji za vznik Československa. Legionáři okresu Trutnov, Mladá Boleslav – Trutnov 2011, s. 82–93;
Ondřej VAŠATA, Legionářské pomníky, pamětní desky a jiné legionářské symboly na Trutnovsku, in: Jan Juřena – Jiří Filip (edd.), Legionáři v boji za vznik Československa. Legionáři okresu Trutnov, Mladá Boleslav – Trutnov 2011, s. 94–102;
Ondřej VAŠATA, Problematika soužití Němců a Čechů na Broumovsku v prvorepublikové období na příkladu menšinové školy v Dolním Adršpachu, in: Stopami dějin Náchodska 14, 2010, s. 97–112;
Ondřej VAŠATA, Příspěvek k historii české menšiny ve Wałbrzychu na počátku 20. století, in: Vladimír Wolf – Vlastimil Málek (edd.), Pod Libavským sedlem – sborník / Pod Przełęczą Lubawską – księga zbiorowa, Trutnov 2010, s. 215–223;
Theodor LOKVENC – Václav JIRÁSEK – Ondřej VAŠATA, Jindřich M. Vlček a Malé Svatoňovice, Malé Svatoňovice 2010.