Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. et Mgr. Vojtěch Hájek

Místo narození:
Pardubice
Hlavní pracoviště:
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Pracoviště:
Ústav ekonomiky a managementu
Vysoká škola:
PedF UK, Historie ve veřejném prostoru (Doktorský studijní program)
PedF UK, Učitelství VVP – Dějepis (PhDr.), 2016
FP TUL, Historické vědy – Historie (Navazující magisterský program), 2015
FP TUL, Učitelství pro základní školy, dějepis a zeměpis pro 2. stupeň ZŠ (Navazující magisterský program), 2013
FP TUL, Specializace v pedagogice, dějepis–zeměpis (Bakalářský program), 2011
Biogram:
Na Technické univerzitě v Liberci vystudoval učitelství dějepisu a zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ (2013) a jednooborové studium historie (2015).
Pokračoval rigorózním řízením (2016) na Pedagogické fakultě UK, kde v současnosti studuje doktorský studijní program Historie ve veřejném prostoru.
Vyučoval na TUL předměty Dějepis ve vlastivědě a Historická geografie a kartografie.
Věnuje se především dějinám československého letectví se zaměřením na sportovní letectví.
V současnosti se zaměřuje na problematiku zaniklých letišť a aeroklubů, vývoji čs. vrtulníků a vrtulníků v aeroklubech Svazarmu.
Instituce:
ÚEM VŠCHT, výzkumný pracovník, 2021–dosud
KHI FP TUL, pedagogický pracovník, 2014–2022
ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Václavkova 1040, učitel na 2. stupni ZŠ, 2015–dosud
Odborné zaměření:
Historie československého letectví. Historie techniky. Hospodářské dějiny. Historická geografie a kartografie. Didaktika dějepisu.
Publikace:
Vojtěch HÁJEK, Aeroklub Jablonec nad Nisou a letiště Královská výšina 1947–1952, in: FN 18, 2017, s. 2–17;
Vojtěch HÁJEK, Proměna koncepce plachtařského výcviku 1945–1955 aneb Složitá cesta od jednomístného kluzáku ke dvoumístnému větroni, in: HD 30, 2017, s. 119–136;
Vojtěch HÁJEK, Vývoj a využití vrtulníku HC-2/HC-102, in: VLH 21, 2017, s. 7–26; 
Nikolaj SAVICKÝ – Benjamin FRAGNER – Vojtěch HÁJEK – Jiří CHMELSKÝ – Simona NOSKOVÁ – Jan VLACHÝ, Pencroffův sen, aneb, Průmyslové dědictví v širších souvislostech, Průhonice 2016;
Vojtěch HÁJEK, Zemské plachtařské středisko Hodkovice 1946–1951, in: FN 17, 2016, s. 50–61;
Vojtěch HÁJEK, Hledání vhodné lokality pro rovinné letiště v České Lípě 1945–1950, in: FN 15, 2014, s. 64–71;
Vojtěch BLAŽEK – Vojtěch HÁJEK – Ladislav LIČÍK – Branislav NIŽNANSKÝ – Klára POPKOVÁ – Jiří ŠMÍDA, Urban Places and Spaces from Point of View of the Three Different Methods Using Old Maps and Plans (on the Example of the Urban Space in the Liberec Town), in: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014, Sofia 2014, s. 1039–1046;
Vojtěch HÁJEK – Zuzana KOŇASOVÁ – Branislav NIŽŇANSKÝ – Klára POPKOVÁ – Jiří ŠMÍDA, Využití starých plánů při studiu současného území Liberce. Husova ulice v prostoru a čase, Liberec 2012.