Lexikon historiků a historiček 2022

PaedDr. Josef Ptáček

Datum narození:
25. 1. 1945
Místo narození:
Opočno
Vysoká škola:
FTVS UK, Tělesná výchova – zeměpis, 1967
PdF UK, Tělesná výchova – speciální pedagogika, 1971
FF UK, Dějepis, 1990
Biogram:
Regionální historik, sběratel, pedagog a vydavatel.
PaedDr. (1985).
Působil na PdF VŠP v Hradci Králové.
Majitel soukromého vydavatelství Expedice F. L. Věka v Dobrušce (od 1991).
Člen představenstva Klubu přátel Dobrušky a okolí (1975–1989), člen redakční rady Kulturního kalendáře Dobrušky (1980–1992), člen muzejní rady Městského muzea v Dobrušce (1985–1992), vedoucí sekce dějin zimních sportů a turistiky Vlastivědného aktivu v Deštném v Orlických horách (1987–1989), člen české části česko-polské Kladské komise, člen Společnosti ochránců památek ve východních Čechách (od 1998), předseda regionální pobočky Českého sdružení přátel betlémů v Hradci Králové (od 2001).
Od roku 2009 člen redakční rady sborníku Krkonoše–Podkrkonoší.
Doktor Josef Ptáček zemřel 25. listopadu 2021.
Instituce:
Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Hradec Králové, od 1992
Dětský výchovný ústav se ZŠ Kostelec nad Orlicí, vychovatel, učitel, 1977–1992
Odborné zaměření:
České dějiny 10.–14. století. 1848–1948. Dějiny tělesné kultury a sportu. Regionální historie Dobrušska, Opočenska, Orlikých hor a Hradce Králové. Češi a Němci v Orlických horách.
Publikace:
Josef PTÁČEK, Český národ, regionální dějiny a vlastenectví, in: Panorama. Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 29, 2021, s. 77–78;
Josef PTÁČEK, Odkud pocházela Babička Boženy Němcové? OLEŠNICE?–OSEČNICE? – nebo KŘOVICE?, in: Rodným krajem 63, 2021, s. 41–44; 
Josef PTÁČEK, Město Dobruška sběratelsky, Dobruška 2020;
Josef PTÁČEK, Přírodní léčitel Jan Mikolášek (1889–1973) a Dobruška. Pravdivý příběh, in: Dobrušský vlastivědný almanach 4, 2020, s. 24–28;
Josef PTÁČEK, Josef Štandera (1810 Dobruška – 1863 Prostějov). Dobrušský rodák, královéhradecký měšťan, ředitel kočovné divadelní společnosti a Tylův divadelní ředitel (principál), in: Dobrušský vlastivědný almanach 3, 2019, s. 53–56;
Josef PTÁČEK, Karel Poláček a hantýrka haluzáků z Orlických hor, in: Královéhradecko 10, 2019, s. 275–279;
Josef PTÁČEK, Něco z historie Táborů lidu na Orebu a poutí na hory, in: Panorama. Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 27, 2019, s. 79–83;
Josef PTÁČEK, Potštejn v datech (1259–2019), Potštejn–Dobruška 2019; 
Josef PTÁČEK, Dobrušský tzv. převrat nepravý v říjnu 1918, in: Dobrušský vlastivědný almanach 2, 2018, s. 4–6; 
Josef PTÁČEK, Něco z historie východočeských publikujících historiků – Ptáků a jejich sletů, in: Stopami dějin Náchodska 16, 2018, s. 235–239; 
Josef PTÁČEK, Stráž obrany státu v Orlických horách a příběh mého otce Josefa Ptáčka v roce 1938, in: Panorama. Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 26, 2018, s. 107–112; 
Josef PTÁČEK, Královéhradecký spisovatel Karel Picka a fiktivní příběh poručíka Jindřicha Bílka na útěku z vlasti přes Afriku do britské RAF, in: Královéhradecko 9, 2017, s. 379–384;
Josef PTÁČEK, Zapomenutý dobrušský rodák, významný fotograf a vydavatel pohlednic Karel Čuda (1880–1955), in: Dobrušský vlastivědný almanach 1, 2017, s. 43–46; 
Václav MARVAN – Josef PTÁČEK, Dějiny hřbitovního kostela Svatého Ducha za Dobruškou pohledem kronikářů a pamětníků, in: Panorama. Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 25, 2017, s. 41–65; 
Josef PTÁČEK, Hantýrka haluzáků z Orlických hor a Karel Poláček, in: Panorama. Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 24, 2016, s. 95–97;
Josef PTÁČEK, Životní pouť klášterského rodáka a ředitele české kočovné divadelní společnosti Jana Kozlanského skončila v roce 1879 v Dobrušce, in: Od Ještěda k Troskám 23 (39), 2016, s. 49–51; 
Dagmar HONSNEJMANOVÁ – Josef PTÁČEK, Valeš Václav, příslušník RAF, in: Panorama. Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 23, 2015, s. 119–122;
Václav MARVAN – Josef PTÁČEK – Jaroslav ŠŮLA, Zaniklý orlickohorský pivovar v Bedřichovce v dnešním Orlickém Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou, in: Panorama. Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 23, 2015, s. 89–92; 
Josef PTÁČEK, Odborná sekce dějin turistiky, zimních sportů a rekreace při Vlastivědném aktivu v Deštném, in: Panorama. Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 22, 2014, s. 53–56;
Zdeňka KULHAVÁ – Josef PTÁČEK, Znak města Dobrušky a jeho heraldické památky, Dobruška 2014;
Josef PTÁČEK, 20 let společnosti Servisbal Obaly 1993–2013, aneb, Baleno v Dobrušce, vyrobeno v Orlických horách a Podorlicku, Dobruška 2013;
Josef PTÁČEK, Pavel Dusbaba (1805–1878) – přítel rodiny Boženy Němcové, vrchní finanční komisař a ředitel Vrchního celního úřadu v Dobrušce (příspěvek k poznání přátel rodiny Boženy Němcové), in: Orlické hory a Podorlicko 20, 2013, s. 329–337;
Josef PTÁČEK – Anna ŠUBRTOVÁ, Sokolovny v Dobrušce a Hronově, jejich architektura a stavební vývoj, in: Náchodsko od minulosti k dnešku 7, 2012, s. 389–394;
Josef PTÁČEK, Božena Němcová – její Babička a Dobruška (ke 150. výročí spisovatelčina úmrtí), in: Rodným krajem 44, 2012, s. 9–11;
Josef PTÁČEK, Dobrušský obrozenec František Vladislav Hek – Jiráskův F. L. Věk v Janských Lázních a Krkonoších, in: Krkonoše–Podkrkonoší 20, 2012, s. 397–401; 
Josef PTÁČEK, Neznámý hronovský rodák, dobrušský učitel a pražský památkář František Kubec (1905–1989), in: Náchodsko od minulosti k dnešku 7, 2012, s. 399–404;
Josef PTÁČEK, Podnikatel František Sperling a rafinerie třtinového cukru v Novém Dvoře u České Skalice, in: VLH 29, 2012, s. 81–84;
Josef PTÁČEK, Sv. Anna – staronová patronka Orlických hor, in: Panorama. Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 20, 2012, s. 111–116;
Dagmar HONSNEJMANOVÁ – Josef PTÁČEK, Neznámý řídící učitel a myslivecký publicista z obce Mokré u Opočna Emil Musil-Daňkovský, in: Panorama. Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 19, 2011, s. 62–65;
Josef PTÁČEK, Hejtman Rudolf Šlechtic Sagner-Habrovský z Eisberku, in: Orlické hory a Podorlicko 18, 2011, s. 125–130;
Josef PTÁČEK, Zapomenutý jednatel Spolku pro udržování válečných památek na bojišti královéhradeckém, královéhradecký advokát JUDr. Alfréd Rudolf (1858–1914), in: Bellum 1866. Časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 19 (21), 2010, s. 39–42.