Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Petr Jirák

Datum narození:
27. 2. 1980
Místo narození:
Prostějov
Hlavní pracoviště:
Zemský archiv v Opavě
Pracoviště:
Státní okresní archiv Přerov
Vysoká škola:
MU, Historické vědy – muzeologie, 2011
UPOL, Historické vědy – archivnictví, 2006
Biogram:
Po absolvování studia archivnictví pracoval čtrnáct měsíců v SOA Plzeň.
Publikuje historické a vlastivědné práce z Přerovska, Prostějovska či Olomoucka.
Podílel se na zpracování dějin Morkovic, Teplic nad Bečvou či Olšovce.

Instituce:
Zemský archiv v Opavě, SOkA Přerov, archivář, archivní inspektor, 2008–dosud
Odborné zaměření:
Historie protinacistického odboje na střední Moravě, zejména na Prostějovsku a Přerovsku. Regionální dějiny Kojetínska a Prostějovska.
Publikace:
Petr JIRÁK, Morkovice v období tzv. Protektorátu Čechy a Morava, in: Fišer Zdeněk a kol., Město Morkovice-Slížany, Cesta do minulosti, Brno 2022, s. 207–228;
Petr JIRÁK, Zápotocký a Gottwald jsou dva dacani. Vybrané projevy malého odporu proti komunistům na Kojetínsku v letech 1949–1953, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov 30, 2022, s. 124–150;
Petr JIRÁK, Internační tábor pro Němce a kolaboranty v Kojetíně, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov 29, 2021, s. 123–153;
Petr JIRÁK, Antisemitské prvky v románu o nereálném věznění korunního prince Rudolfa v Tovačově a Trní, in: Petr Pálka (ed.), Židé a Morava XXVI, Kroměříž 2020, s. 105–117;
Petr JIRÁK, Oběti Přerovského povstání: statistické údaje, zajímavosti, in: Květnové povstání českého lidu ve dnech 1.–4. 5. 1945, Přerov 2020, s. 84–90;
Petr JIRÁK, Pod svícnem tma. Historie partyzánské skupiny z Velké Bystřice, Cheb 2020;
Petr JIRÁK, Vyšetřování požáru cukrovaru Bedihošť v roce 1953, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov 28, 2020, s. 209–228;
Petr JIRÁK, Přestřelka mezi odbojářem Karlem Bolfem a příslušníky gestapa – Tragická epizoda z historie obce Věrovany v širších souvislostech, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov 27, 2019, s. 127–140;
Petr JIRÁK, Tragické okamžiky – Lipník nad Bečvou 1949, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov 27, 2019, s. 141–153;
Petr JIRÁK, Zbrašov v období 1918–1945, in: Jiří Lapáček a kol., Zbrašov v minulosti a Teplice nad Bečvou dnes, Teplice nad Bečvou 2019, s. 85–109;
Petr JIRÁK, Dějiny obce v letech 1918–1945, in: Jiří Lapáček a kol., Skalička – dějiny a současnost obce, Skalička 2018, s. 66–96;
Petr JIRÁK, Vražda předsedy místního národního výboru Dub nad Moravou, in: Střední Morava 45, 2018, s. 4–31;
Petr JIRÁK, Dramatický příběh Marie Sladké, první manželky letce Josefa Brykse, in: Střední Morava 43, 2017, s. 4–19;
Petr JIRÁK, Tovačov v období protektorátu – vybrané kapitoly, Tovačov–Břeclav 2017;
Petr JIRÁK, Útěk skupiny mladých mužů z Bělotína na Západ, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov 25, 2017, s. 108–123;
Petr JIRÁK, Jaroslav Studený, farář z Bělotína, za normalizace odsouzený za spekulaci, in: Markéta Doležalová (ed.), Církev za totality – lidé a místa, Sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla, Praha 2016, s. 288–299;
Petr JIRÁK, Obec v letech 1918–1945, in: Jiří Lapáček a kol., Olšovec v proudu dějin, Olšovec 2016, s. 70–92;
Petr JIRÁK, V Újezdci před 55 lety vyvrcholila tragédie rodiny Zavadilovy, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov 24, 2016, s. 95–133;
Petr JIRÁK, Kojetín v období protektorátu – vybrané kapitoly, Kojetín 2015;
Petr JIRÁK, Pronásledování skupinky partyzánů na Přerovsku začátkem května 1944, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov 23, 2015, s. 42–70;
Petr JIRÁK, Protinacistické odbojové skupiny v Kojetíně – stručný přehled odbojových skupin, in: Kroměřížsko v kontextu II. světové války, Kroměříž 2015, s. 99–112;
Petr JIRÁK, Vojtěch Vavrouch z Bedihoště – jeden z „bezejmenných“ hrdinů, in: Střední Morava 37, 2014, s. 72–81;
Petr JIRÁK, Hanácké kořeny slavné české herečky Anny Ondrákové, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov 21, 2013, s. 191–195;
Petr JIRÁK, Osada Símře a její obyvatelé – oběti kolektivizace zemědělství, 2. část, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov 21, 2013, s. 149–171;
Petr JIRÁK, Osada Símře a její obyvatelé – oběti kolektivizace zemědělství, 1. část, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov 20, 2012, s. 156–183;
Petr JIRÁK, Poznámky k problematice původní lokace obce Čehovice u Prostějova, in: VVM 64, 2012, s. 157–162;
Petr JIRÁK, Tragický osud bratří Žáků z Kojetína, in: Střední Morava 33, 2012, s. 58–65;
Petr JIRÁK, Neprávem opomenuté Městské muzeum v Přerově, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov 19, 2011, s. 104–133;
Petr JIRÁK, Odbojář Jaroslav Raška a činnost organizace Moravská rovnost v Kojetíně a okolí, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov 18, 2010, s. 209–230.