Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.

Datum narození:
12. 11. 1976
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova
Pracoviště:
Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin
Vysoká škola:
FF UK, Moderní hospodářské a sociální dějiny, 2011
FF UK, Historie, specializace hospodářské dějiny, 2002
Biogram:
Je absolventkou magisterského studia oboru Historie na FF UK v Praze a následného doktorského studia oboru Historické vědy: specializace hospodářské a sociální dějiny.
V roce 2000 absolvovala studijní pobyt na Universitӓt Wien, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte v rámci programu Erasmus+.
Od roku 2004 se podílí na výuce na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze.
Od roku 2014 působí jako kmenový pracovník Ústavu hospodářských a sociálních dějin (v letech 2014–2015 v pozici vědecký pracovník, od roku 2015 v pozici odborný asistent).
Instituce:
ÚHSD FF UK, odborný asistent, 2015–dosud
Odborné zaměření:
Moderní české hospodářské dějiny. Dějiny zemědělství a venkova v éře kapitalismu. Válečná a řízená ekonomika. Dějiny podnikání / business history. Nacionální problematika.
Publikace:
Barbora ŠTOLLEOVÁ – Miloš HOŘEJŠ, NS-Landwirtschaftspolitik und „Germanisierung des Ostens“ im Protektorat Böhmen und Mähren, in: Ellisabeth Malleier – Günther Pallaver – Margareth Lanzinger (edd.), Erbgesund und kinderreich. Südtiroler Umsiedlerfamilien im „Reichsgau Sudetenland“, Bozen 2021, s. 191–216;
Eduard KUBŮ – Barbora ŠTOLLEOVÁ, Legitimizovaná žebrota – oblast podnikání nejchudších. Žebrácké produkční licence v Čechách v období od sklonku 19. století do nacistické okupace, in: Jan Štemberk – Aleš Skřivan ml. a kol., Cestami hospodářských dějin, Praha 2020, s. 160–245;
Eduard KUBŮ – Barbora ŠTOLLEOVÁ, Na cestě k moderní business history. Dějiny podnikání v badatelském poli pražské hospodářsko-historické školy, in: HD 35, 2020, s. 13–30;
Eduard KUBŮ – Barbora ŠTOLLEOVÁ, Workshop – tvůrčí platforma i rozcestí. Přítomnost a budoucnost české cesty business history, in: HD 35, 2020, s. 7–12;
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA – Barbora ŠTOLLEOVÁ, Český Honza: Symbol rustikální moudrosti v mentálním obrazu české společnosti 19. a 20. století, in: Milan Hlavačka – Jakub Raška a kol., Symboly doby: historické eseje, Praha 2019, s. 335–354;
Barbora ŠTOLLEOVÁ, Legal Regulation of Joint-stock Companies in the Bohemian Lands and its Changes during the Nazi occupation (1939–1945), in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers 27, 2018, s. 75–93;
Petr POPELKA – Eduard KUBŮ – Barbora ŠTOLLEOVÁ, Podnikatelé českých zemí: pokus o historiografickou bilanci, in: ČČH 115, 2017, s. 731–755;
Barbora ŠTOLLEOVÁ, Between Autonomy and the Reich Administration Economic Department of the Reich Protector’s Office (1939–1942), in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers 24, 2016, s. 50–69;
Barbora ŠTOLLEOVÁ, Pivovary v českých zemích pod tlakem okupace: institucionální a majetkoprávní změna, in: Kvasný průmysl 62, 2016, s. 63–67;
Barbora ŠTOLLEOVÁ, Od celního protekcionismu k systému řízeného hospodářství: agrární krize a státní intervencionismus v československém zemědělství mezi světovými válkami, jejich vyústění v nástupu okupačního režimu, in: Eduard Kubů – Jindřich Soukup – Jiří Šouša (edd.), Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha 2015 s. 367–390;
Barbora ŠTOLLEOVÁ, Obraz sedláka v českém venkovském a selském kalendáři na přelomu 19. a 20. století, in: Eduard Kubů – Jiří Šouša – Aleš Zářický (edd.), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848–1948, Praha 2014, s. 284–314;
Drahomír JANČÍK – Barbora ŠTOLLEOVÁ (edd.), Pivo, zbraně i tvarůžky, Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha 2014;
Barbora ŠTOLLEOVÁ, Pod kuratelou Německé říše. Zemědělství Protektorátu Čechy a Morava, Praha 2014;
Barbora ŠTOLLEOVÁ, Ve jménu knihy – nakladatel mezi podnikáním a múzou: František Borový (1874–1936), in: Drahomír Jančík – Barbora Štolleová (edd.), Pivo, zbraně i tvarůžky: podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha 2014 s. 233–250;
Barbora ŠTOLLEOVÁ, Die Manager-Elite in der Landwirtschaft des Protektorats Böhmen und Mähren. Die Rolle der deutschen Besatzungsverwaltung in der Leitung der Landwirtschafts- und Ernährungspolitik des Protektorats, in: Uwe Müller – Eduard Kubů – Torsten Lorenz – Jiří Šouša (edd.), Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa, Berlin–Praha 2013, s. 561–587;
Miloš HOŘEJŠ – Barbora ŠTOLLEOVÁ, Hospodářský nacionalismus v čase nacionálního socialismu (1938–1945), in: Drahomír Jančík – Eduard Kubů (edd.), Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích 1859–1945, Praha 2011, s. 503–575.