Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jiří Wolf

Datum narození:
25. 2. 1974
Místo narození:
Teplice
Hlavní pracoviště:
Muzeum města Duchcova, Regionální muzeum v Teplicích
Pracoviště:
Muzeum města Duchcova, Regionální muzeum v Teplicích
Vysoká škola:
FF UK, Historie – archivnictví, 1999
Biogram:
V letech 1993–1999 vystudoval historii a archivnictví na FF UK v Praze.
Od roku 1999 pracuje jako historik v Muzeu města Duchcova, od roku 2017 souběžně s tím jako knihovník v Regionálním muzeu v Teplicích (spravuje knihovnu cisterciáků v Oseku).
Mezi lety 2003–2021 se aktivně účastnil na 30 historických konferencích v ČR a Polsku.
Od roku 2003 publikuje např. v Listech filologických, Českém lidu, Archivním časopise, Folia historica bohemica apod.
Je členem vědecké rady časopisu Studia muzealno-historyczne (Polsko) a člen redakční rady časopisu Krušnohorské noviny / Erzgebirgzeitung (ČR, Německo). 
Instituce:
Muzeum města Duchcova, historik, 1999–2022
Odborné zaměření:
Kulturní dějiny české a regionální v 17. – 18. století (lidová zbožnost a imaginace, dějiny řádů – cisterciáci, theatini, kapucíni). Barokní kodikologie. Lokální epigrafika.
Publikace:
Marek BRČÁK – Jiří WOLF (edd.), Pax et bonum – kapucíni v Čechách a na Moravě v raném novověku, Praha 2020;
Jiří WOLF, Die Stadt Dux und das Kloster Ossegg in der Zeit des Barocks Schnittpunkte von Raum und Gedächtnis der Untertanenstadt und des Zisterzienserklosters, in: Jiří M. Havlík – Jarmila Hlaváčková – Karl Kollermann (edd.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter. Referate der gleichnamigen Tagung in Telč vom 24. bis 26. September 2018, St. Pölten – Praha 2019, s. 309–325;
Jiří WOLF, Sny a umrlci v rukopisných pramenech českého baroka, in: Historie–otázky–problémy 11, 2019, s. 97–108;
Jiří WOLF – Michal B. SOUKUP, Nápisy okresu Teplice Inscriptiones in districtu tepliciensi repertae ab antiquissimo tempore usque ad annum 1800, Duchcov 2016;
Jiří WOLF, Farář a jeho matka v barokních Čechách. Heuristická sonda do mentality katolického kněze v XVII. a XVIII. století, in: Bożena Popiołek – Agnieszka Chłosta-Sikorska – Marcin Gadocha (edd.), Kobieta i mężczyzna – dwa światy, jedna przestrzeń, Warszawa 2015, s. 357–367; 
Jiří WOLF a kol., Duchcov – historie, kultura, lidé, Praha 2013.