Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.

Datum narození:
16. 9. 1979
Místo narození:
Šternberk
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie
Vysoká škola:
OU, České a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny (doc.), 2016
UPOL, Historie – české dějiny (Ph.D.), 2006
UPOL, Jednooborová historie (Mgr.), 2003
Biogram:
Od roku 2006 působí na KHI FF UPOL (od roku 2006 jako odborný asistent, od roku 2016 jako docent).
Ve své odborné práci se zaměřuje na dějiny 19. století.
Specializuje se především na témata z oblasti hospodářských a sociálních dějin (dějiny podnikatelstva a podnikání, samospráva, proměny městského prostoru), vojenských dějin a novodobých regionálních dějin.
Je autorem pěti monografií a více než tří desítek odborných studií.
Od roku 2008 je stipendistou programu Richard Plaschka Stipendium, v rámci kterého realizuje dlouhodobý výzkum v Rakouském státním archivu ve Vídni.
Instituce:
KHI FF UPOL, docent, 2016–dosud
KHI FF UPOL, odborný asistent, 2006–2016
Odborné zaměření:
Hospodářské a sociální dějiny (proměny městského prostoru v 19. století, výzkum samosprávy 1850–1914, dějiny podnikatelstva a podnikání (především v oblasti potravinářského průmyslu)). Vojenské dějiny (zejména výzkum fenoménu posádkových a pevnostních měst). Regionální dějiny v 19. a v 20. století.
Publikace:
Michael VIKTOŘÍK, Hinter den Wällen der Festungsstadt. Ein Beitrag zu Alltagsleben, Organisation und Einrichtung der Festungsstadt im 19. Jahrhundert (am Beispiel der Festung Olmütz), České Budějovice 2018;
Michael VIKTOŘÍK, Vojenské posádky na Moravě a v Rakouském Slezsku v 19. století, in: Kultúrne dějiny 9, 2018, s. 36–53;
Michael VIKTOŘÍK, The Story of the Moravian Jewish Brach Family, in: Czech and Slovak Journal of Humanities 2, 2016, s. 83–98;
Michael VIKTOŘÍK, Z "bojů o radnice" moravských měst. Volby do obecních výborů v Litovli na konci 19. století, in: ČMM 134, 2015, s. 81–108;
Michael VIKTOŘÍK, Táborová pevnost Olomouc. Modernizace olomoucké pevnosti v 19. století, České Budějovice 2011.