Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Ivan Puš, Ph.D.

Datum narození:
21. 3. 1987
Místo narození:
Karlovy Vary
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie
Vysoká škola:
UPOL, České dějiny, 2018
UPOL, Německá filologie – Historie, 2014
Biogram:
Historik sociálních a kulturních dějin.
Studoval v Olomouci, Jeně a ve Vídni.
V roce 2021 jako Fulbright Scholar-in-Residence přednášel na University of Houston v Texasu.
Jeho specializací jsou česko-německé vztahy v 19. a 20. století, dějiny školství v Předlitavsku a dějiny česk(oslovensk)ého exilu. 
Instituce:
UPOL, odborný asistent, 2019–dosud
Odborné zaměření:
Česko-německé vztahy. Dějiny školství. Dějiny česk(oslovensk)ého exilu. Sociální dějiny. Kulturní dějiny.
Publikace:
Ivan PUŠ, Českoslovanská beseda Svatopluk Čech v Curychu během první světové války, in: Historica Olomucensia. Sborník prací historických 59, 2020, s. 123–137;
Ivan PUŠ, Propagátor klasického vzdělání. Jan Evangelista Kosina (1827–1899), in: Jiří MALÍŘ (ed.), Osobnosti moravských dějin 2., Brno 2019, s. 117–128;
Ivan PUŠ, Válečná léta Richarda Fischera, in: Historica Olomucensia. Sborník prací historických 56, 2019, s. 173–185;
Ivan PUŠ, Lex Perek a Marchetova prováděcí nařízení. Jejich vznik, aplikace a dobová recepce, in: ČMM 136, 2017, s. 81–97;
Tereza KOVAŘÍKOVÁ – Pavel MAREK – Ivan PUŠ, Starostové. Vůdcové, nebo služebníci? Role starosty v samosprávě na příkladu Olomouce, Prostějova a Zlína na přelomu 19. a 20. století, Olomouc 2016.