Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.

Místo narození:
Hranice
Hlavní pracoviště:
Ostravská univerzita (OU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF OU), Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
Vysoká škola:
FF OU, Hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.), 2012
FF OU, Historie (Mgr.), 2008
Biogram:
Petr Kadlec se narodil v roce 1984 v Hranicích (okres Přerov), je ženatý a má dvě děti.
Od roku 2014 je výkonným redaktorem a zástupcem vědeckého redaktora časopisu Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy.
Je členem Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny (od roku 2012).
Zapojil se do výzkumných projektů GAČR 13-00790S „Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880–1930. Spory, polemiky, konflikty“ a
GAČR 13-28086S „Historický proces modernizace na příkladu Rakouského Slezska“.
Byl řešitelem projektu GAČR 18-04624S „Vzdělání, hospodářství a společnost 1848–1914: Socioekonomické souvislosti rozvoje profesně-vzdělávací infrastruktury v rakouském Slezsku“.
Za projekt GAČR 18-04624S byl nominován na Cenu Předsedy GAČR 2021.
Instituce:
KHI FF OU, externí vyučující, 2014–dosud
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, vědecký pracovník, 2012–dosud
Wichterlovo gymnázium v Ostravě, středoškolský pedagog, 2011–2012
Odborné zaměření:
Dějiny vzdělanosti 18. – 20. století. Sociální a hospodářské dějiny 19. století.
Publikace:
Petr KADLEC, Vzdělání–společnost–hospodářství. Utváření profesně vzdělávací infrastruktury v Předlitavsku od poloviny 19. století do roku 1914 na příkladu rakouského Slezska, Červený Kostelec 2020;
Michaela ZÁVODNÁ – Petr KADLEC, Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989, Ostrava 2018;
Michaela ZÁVODNÁ – Petr KADLEC, Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989, Ostrava 2018;
Pavel KLADIWA – Dan GAWRECKI – Petr KADLEC – Andrea POKLUDOVÁ – Petr POPELKA, Národnostní statistika v českých zemích 1880–1930. Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace I–II, Praha 2016;
Petr KADLEC, Střední školy a jejich studenti. K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století, Ostrava 2013.