Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Václava Horčáková

Datum narození:
24. 8. 1961
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF MU, Muzeologie, 1989
FF UK, Historie, 1983
Biogram:
V letech 1984–1989 absolvovala postgraduální studium Muzeologie na Filozofické fakultě Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykově univerzitě) v Brně.
Od roku 1989 pracuje v bibliografickém úseku knihovny Historického ústavu Akademie věd České republiky, od roku 2013 jako vedoucí Oddělení historické bibliografie.
Instituce:
HIÚ AV ČR, bibliografka, 1989–dosud
Okresní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem, historička, 1983–1989
Odborné zaměření:
Historická bibliografie.
Publikace:
Václava HORČÁKOVÁ – Jaromír KUBÍČEK, Současný stav společenskovědní bibliografie v českých zemích, in: ČČH 117, 2019, s. 666–694;
Václava HORČÁKOVÁ, Bibliografie vědeckých prací Jaroslava Pánka. Bibliography of scholarly works of Jaroslav Pánek, Praha 2016;
Kristina REXOVÁ – Bernadette CUNNINGHAM – Věra HANELOVÁ – Václava HORČÁKOVÁ, Historical bibliography as an essential source for historiography, Newcastle upon Tyne 2015;
Václava HORČÁKOVÁ (ed.), Bibliografie dějin Českých zemí, databáze literatury vydané v letech (1945) 1990–2013. The bibliography of the history of the Czech Lands. Database of literature published (1945) 1990–2013, Praha 2014 (CD-ROM);
Václava HORČÁKOVÁ (ed.), Český časopis historický, databáze rejstříků 110 ročníků Českého časopisu historického za léta 1895–2012, Praha 2013 (CD-ROM).