Lexikon historiků a historiček 2022

Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.

Datum narození:
18. 11. 1973
Místo narození:
Znojmo
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UK), Ústav českých dějin
Vysoká škola:
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Histoire et civilisations; doctorat en cotutelle, 2002
FF UK, Historie – obecné dějiny (doktorské studium), 2002
FF UK, Historie a Románská filologie – francouzština (Mgr.), 1996
Biogram:
Instituce:
ÚČD FF UK, docentka, 2006–dosud
FHS UK, odborná asistentka, 2001–2006
Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště AV ČR a UK, odborná pracovnice, 2001–2004
HIÚ AV ČR, oddělení biografického slovníku, odborná pracovnice, 1996–1997
Odborné zaměření:
Osvícenství v Evropě a v českých zemích. Dějiny vědy a medicíny. Sociální a kulturní dějiny pozdního 17. století – polovina 19. století.
Publikace:
Daniela TINKOVÁ, Osvícenství v českých zemích I. - Formování moderního státu (1740-1792), Praha 2022;
Daniela TINKOVÁ – Tereza LIEPOLDOVÁ – Tomáš MALÝ, Bez zpěvu a bez zvonění. Dekriminalizace sebevraždy mezi sekularizací a medikalizací, Praha 2021;
Jindřich KVĚT – Daniela TINKOVÁ (edd.), Fakta a poznámky k mému budoucímu nekrologu I.: vzpomínky pražského lékaře na léta 1770–1799, Praha 2017;
Daniela TINKOVÁ (ed.), Zrození občana. Antologie dokumentů z Francouzské revoluce, Praha 2015;
Daniela TINKOVÁ – Milan HLAVAČKA – Jan P. KUŘERA – Jiří KAŠE, Velké dějiny zemí Koruny české XI. b (1792–1860), Prah–Litomyšl 2014;
Milena LENDEROVÁ – Daniela TINKOVÁ – Vladan HANULÍK, Tělo mezi medicínou a disciplínou, Praha 2014;
Pavel BĚLINA – Milan HLAVAČKA – Daniela TINKOVÁ, Velké dějiny zemí Koruny české XI. a (1792–1860), Praha – Litomyšl 2013;
Daniela TINKOVÁ, Zákeřná Mefitis. Zdravotní policie a osvěta v osvícenských Čechách, Praha 2012;
Daniela TINKOVÁ, Jakobíni v sutaně. Neklidní kněží, strach z revoluce a konec osvícenství na Moravě, Praha 2011;
Daniela TINKOVÁ, Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě, Praha 2010.