Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.

Datum narození:
14. 7. 1978
Místo narození:
Hradec Králové
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.), 2008
FF UK, Historie–Sociologie (Mgr.), 2003
Biogram:
Roku 2003 vystudoval obor sociologie (Mgr.) na FF UK.
Na FF UK v roce 2007 úspěšně obhájil dizertační práci.
Roku 2008 zakončil doktorské studium (Ph.D.) v oboru hospodářské a sociální dějiny.
Instituce:
HIÚ AV ČR, vědecký pracovník, 2018–dosud
PF JCU, docent, 2017–dosud
Imre Kertesz Kolleg. Friedrich Schiller Universität Jena, vědecký pracovník – postdoc, 2010–2016
FF ZČU, odborný asistent, 2008–2010
PF UK, odborný asistent, 2005–2008
Odborné zaměření:
Sociální dějiny. Paměť. Dějiny každodennosti.
Publikace:
Stanislav HOLUBEC, Between Czech Krkonoše and German Riesengebirge: Nationalism and Tourism in the Giant Mountains 1880s–1940s, in: Nationalities Papers, 2022, s. 1–23;
Stanislav HOLUBEC, Nešťastná revolucionářka. Myšlenkový svět a každodennost Luisy Landové-Štychové, Praha 2022;
Stanislav HOLUBEC – Béla TOMKA, Family and Population, in: Joachim von Puttkamer – Wlodzimerz Borodziej – Stanislav Holubec (edd.), The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the twentieth century, Volume 1. Challenges of Modenity, New York 2020, s. 235–312;
Stanislav HOLUBEC, Na bitevní čáře. Česko-německé zápasy o Krkonoše 1890–1938, in: MD 25, 2017, s. 1–37;
Stanislav HOLUBEC, Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace, Praha 2015; 
Stanislav HOLUBEC, Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie, in: HS 4, 2012, s. 25–47.