Lexikon historiků a historiček 2022

RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.

Datum narození:
9. 4. 1976
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UHK, České a československé dějiny, 2014
PF UK, Dějepis–zeměpis (Mgr.), 1999
Biogram:
Mezi lety 1994–1999 vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v oboru dějepis–zeměpis.
Tamtéž v oboru regionální a politická geografie navázal doktorským studiem, které nedokončil.
Titul RNDr. získal roku 2010 tamtéž.
Mezi lety 2002–2006 působil jako nakladatelský redaktor, od roku 2006 jako vědec na plný úvazek v Historickém ústavu AV ČR.
Od roku 2003 působí na Přírodovědecké fakultě UK a od roku 2004 na Přírodovědecké fakultě UJEP.
Je členem Názvoslovné komise ČR.
Je autorem knih pro děti a literatury faktu.
Od roku 2021 spolupracuje s TV Nova.
Instituce:
HIÚ AV ČR, vědecký asistent, 2006–dosud
Kartografie Praha, redaktor, 2002–2006
Odborné zaměření:
Studium života a děl různých osobností, zasahujících do dějin českých zemí, zejména v oboru geografie a přírodních věd. Historická geografie. Historie a regionální geografie zemí střední a východní Evropy. České osobnosti v cizině.
Publikace:
Jiří MARTÍNEK, Alois Musil and Czech Geography, in: Benedikt J. Collinet – Ludger Hiepel – Martina Veselá – Michael Weigl (edd.), Alois Musil. Interdisziplinäre Perspektiven auf eine vielschichtige Persönlichkeit, Münster 2021, s. 565–575;
Jiří MARTÍNEK, Geografové ve službách meziválečné armády: Antonín Basl a Jiří Čermák, in: Aleš Binar (ed.), Ozbrojené síly a československý stát, Brno 2020, s. 27–31;
Jiří MARTÍNEK a kol., Historická geografická jména České republiky: seznam historických geografických pomístních jmen pro území České republiky z vybraných zdrojů, Praha 2019;
Jiří MARTÍNEK, Otázka Kladska a česká geografie (v 1. pol. 20. stol.), in: VLH 23, 2019, s. 87–97;
Jiří MARTÍNEK, Naší republice je 100 let. 1918–2018, Praha 2018;
Jiří MARTÍNEK, Geograf a cestovatel Jiří Daneš, Praha 2017;
Jiří MARTÍNEK, Karel IV. Památná místa tehdy a dnes, Praha 2016.