Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

Datum narození:
8. 12. 1957
Místo narození:
Brno
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF MU, Historie, 1981
Biogram:
Mezi lety 1977–1981 vystudoval FF MU v oboru Historie – obecné dějiny a v tomtéž roce získal titul PhDr.
Mezi roky 1983–1986 byl interním vědeckým aspirantem s dizertační prací „Zájem ruské pozitivistické historiografie a sociálně ekonomické problémy ve srovnání s českou a polskou historiografií“ při Československo-sovětském institutu ČSAV.
Roku 2001 úspěšně obhájil habilitaci „Ruský panslavismus realita a fikce“.
Byl členem vědeckých rad MU (2003–2013) a UK (2003–2006).
Od roku 2015 je vedoucí Výzkumného centra pro dějiny a kulturu východní Evropy HIÚ AV ČR.
Roku 2018 obdržel Čestnou medaili Za zásluhy od AV ČR.
Instituce:
Kancelář AV ČR, Člen Akademické rady, 2001–2009
HIÚ AV ČR, v. v. i., vedoucí vědecký pracovník, 1993–dosud
Ústav dějin střední a východní Evropy ČSAV, vědecký pracovník, 1990–1993
Ústav slavistiky ČSAV, vědecký pracovník, 1988–1990
Odborné zaměření:
Dějiny střední a východní Evropy v 18. – 20. století. Dějiny ruského impéria včetně jeho kulturních dějin. Dějin nacionalismu, slovanství a panslavismu ve střední a východní Evropě. Dějiny mezislovanských vztahů. Dějiny vědy. Dějiny slavistiky.
Publikace:
Radomír VLČEK, České interpretace Ruské revoluce 1917, in: Miroslav Bednář – Milan Hlavačka a kol., Válka a revoluce jako hybatelé dějin a česká dějinná zkušenost, Praha 2021, s. 157–177;
Radomír VLČEK, Impérium–stát–společnost. Proměny Ruska v 18. století, Praha 2021;
Radomír VLČEK, Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a kulturních dějinách, in: Radomír Vlček a kol., Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách, Praha 2021, s. 13–33;
Radomír VLČEK, Slavjanstvo kak osnova formirujuščegosja Čechoslovackogo gosudarstva (ideja, ideologija i gosudarstvennosť), in: Jelena Serapionova (ed.), Čechoslovakija i Sovetskaja Rossija na oblomkach imperij, Moskva 2020, s. 26–44;
Radomír VLČEK – Pavel BOČEK – Jan HOLZER, Czech Images of Russian History as a Societal Security Issue, in: Jan Holzer – Miroslav Mareš (ed.), Czech Security Dilemma: Russia as a Friend or Enemy?, 2019, s. 197–220;
Radomír VLČEK, Kapitoly v ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria, Brno 2014;
Radomír VLČEK, Josef Macůrek, Praha 2015;
Radomír VLČEK, Rusko v politických koncepcích T. G. Masaryka a K. Kramáře. (80. léta 19. století – 1918/1919), in: Petr Prokš a kol., České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století, 2, Praha 2010, s. 59–74.