Lexikon historiků a historiček 2022

doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.

Datum narození:
15. 11. 1978
Místo narození:
Chrudim
Hlavní pracoviště:
Masarykova univerzita (MUNI)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF MU), Historický ústav
Vysoká škola:
MU, Historie (doktorské studium), 2008
MU, Historie – muzeologie (magisterské studium), 2003
Biogram:
V letech 1990–1997 studoval na Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi.
Mezi roky 1998–2003 absolvoval studium na FF MU v Brně.
V letech 2003–2008 doktorské studium na FF MU v Brně.
Od roku 2008 působí na Historickém ústavu FF MU v Brně.
Instituce:
FF MU, docent, 2021–dosud
FF MU, odborný asistent, 2008–2021
Odborné zaměření:
Kulturní dějiny českých zemí raného novověku. Smrt, umírání a zbožnost raného novověku. Konfesionalizace a sekularizace. Náboženské rituály raného novověku. Dědická praxe a pozůstalostní konflikty ve městech (16. – 18. století).
Publikace:
Miloš STEHLÍK – Pavel SUCHÁNEK – Tomáš MALÝ – Michal KONEČNÝ, Hřbitov ve Střílkách: Příběhy barokního torza, Kroměříž 2021;
Tomáš MALÝ – Pavel SUCHÁNEK, Images of Purgatory. Studies in Religious Imagination and Innovation (The Czech Lands, 1600–1800), Rome 2021;
Tomáš MALÝ – Pavel SUCHÁNEK, Obrazy a imaginace v 17. a 18. století. Katolická kultura, in: Tomáš Knoz – Jiří Lach – Tomáš Borovský (edd.), Kultura ve středoevropských dějinách. Rozprava mezi humanitními obory, Praha 2020, s. 139–163;
Tomáš MALÝ, Obrazy a rituál: římské korunovace divotvorných Madon a koncept barokní kultury, Praha 2019;
Tomáš MALÝ, Concepts of Charity: The Habsburg Empire and the South Moravian Example, 1750–1800, in: Endowment Studies 1, 2017, s. 198–222;
Tomáš MALÝ, The Logic of Jesuit Meditations: Antoine Sucquet’s Via vitae aeternae (1620), in: Acta Comeniana 30, 2016, s. 151–186;
Tomáš MALÝ, The End of the Bohemian Reformation, in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (edd.), From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380–1620), Turnhout 2016, s. 305–323;
Tomáš MALÝ, Early Modern Purgatory: Reformation Debates and Post-Tridentine Change, in: Archiv für Reformationsgeschichte 106, 2015, s. 242–272;
Tomáš MALÝ, Salvation and Disciplining of Charity in 18th Century Southern Moravia, in: Wolfgang Schmale (ed.), Time in the Age of Enlightenment – 13th International Congress for Eighteenth-Century Studies, Bochum 2012, s. 119–135;
Tomáš MALÝ, Böhmische und mährische Bürgertestamente der frühen Neuzeit – Voraussetzungen, Praxis, Rezeption, in: Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, 2011, s. 111–130;
Tomáš MALÝ – Vladimír MAŇAS – Zdeněk ORLITA, Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna, Brno 2010.