Lexikon historiků a historiček 2022

Doc. PhDr. JUDr. Jan Štemberk, Ph.D.

Datum narození:
28. 8. 1977
Místo narození:
Brandýs nad Labem
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Fakulta humanitních studií (FHS UK), Katedra historických věd
Vysoká škola:
PF UK, Právo, 2003
FF UK, Historie–slovenistika, 2000
Biogram:
Mezi lety 1995–2000 vystudoval magisterské studium na FF UK v oboru historie–slovenistika.
V následujícím roce obhájil titul PhDr. na FF UK v oboru hospodářské a sociální dějiny.
Paralelně s tím od roku 1998 studoval na Právnické fakultě UK obor právo, který úspěšně ukončil v roce 2003.
V roce 2005 obdržel titul JUDr. v oboru České a československé dějiny při Právnické fakultě UK.
Roku 2004 obhájil titul Ph.D. na Filozofické fakultě UK v oboru hospodářské a sociální dějiny.
V roce 2011 završil habilitační řízení a obdržel titul Doc. v oboru hospodářské a sociální dějiny na Filozofické fakultě UK.
Instituce:
FHS UK, docent, 2017–dosud
Odborné zaměření:
Moderní hospodářské a sociální dějiny. Dějiny dopravy. Dějiny cestování a cestovního ruchu.
Publikace:
Jan ŠTEMBERK – Ivan JAKUBEC, Hotel Alcron. K dějinám symbolu českého a československého hotelnictví, Praha 2022;
Jan ŠTEMBERK – Ivan JAKUBEC, The Czechoslovak Capital of West Germany: The Story of Peute Reederei, in: The Hungarian Historical Review 10, 2021, s. 495–521;
Jan ŠTEMBERK, Výletní vlaky – symbióza železnice a volného času, in: Eva Bendová – Zdeněk Hojda (edd.), Od práce k zábavě Volný čas v české kultuře 19. století, Praha 2021, s. 304–316;
Jan ŠTEMBERK, Vývoj přípravy řidičů v českých zemích do roku 1989, in: PHS 51, 2021, s. 87–110;
Jan ŠTEMBERK, Branný sbor československých motoristů 1938–1939, in: MD 28, 2020, s. 217–242; 
Jan ŠTEMBERK – Ivan JAKUBEC – Bohuslav ŠALANDA, Automobilismus a česká společnost, Praha 2020;
Jan ŠTEMBERK, Radost ze života – příspěvek k rekreaci za protektorátu, in: Jan Štemberk – Aleš Skřivan ml. a kol., Cestami hospodářských dějin, Praha 2020, s. 392–405;
Jan ŠTEMBERK, Vintage Car. The Beginnings of Czech Motoring in the Film, in: HS 2020, s. 103–112;
Jan ŠTEMBERK, Rozhodčí soud Československé obchodní komory v prvním čtvrtstoletí své činnosti, in: Peter Brezina – Antonín Lojek (edd.), Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám, Plzeň 2019, s. 305–326; 
Jan ŠTEMBERK, Tschechoslowakische (sudetendeutsche) Ingenieure beim Bau der Reichsautobahnen in der Zeit vor dem Münchner Abkommen, in: WBHR 9, 2019, s. 153–166;
Jan ŠTEMBERK, Cestovní ruch v protektorátní legislativě, in: PHS 48, 2018, s. 47–68;
Ivan JAKUBEC – Jan ŠTEMBERK, Cestovní ruch pod dohledem třetí říše, Praha 2018; 
Jan ŠTEMBERK, Svoboda pohybu v československé/české ústavní tradici, in: Aleš Gerloch – Katarzyna Žák Krzyžanková (edd.), Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí, Plzeň 2018, s. 180–191; 
Jan ŠTEMBERK, Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem. K dějinám československé turistiky v letech 1945–1968, Pelhřimov 2017;
Jan ŠTEMBERK, La loi sur l‘électricité – un pas vers la création d’un réseau connecté, in: Marcela Efmertová – André Grelon (edd.), Des ingénieurs pour un monde nouveau. Histoire des enseignements électotechniques (Europe, Amériques) XIX–XX siècle, Bruxelles 2016, s. 145–160; 
Jan ŠTEMBERK, Meziválečné návrhy právní úpravy cestovního ruchu a současnost, in: Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 62, 2016, s. 147–156;
Jan ŠTEMBERK, Pražské spolky slovinských studentů, in: Alenka Jenstrle-Doležalová – Jasna Honzak Jahić – Andrej Šurla (edd.), Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin, Praha 2014, s. 298–308;
Jan ŠTEMBERK, Cestovní ruch a česká společnost na přelomu 19. a 20. století, in: HS 2013, s. 75–88;
Jan ŠTEMBERK, Izleti češko-slovenske vzajemnosti. Pot Slovencev v češke dežele leta 1885 in Čehov v slovenske leta 1887, in: Prispevki za novejšo zgodovino 52, 2012, s. 7–20;
Jan ŠTEMBERK, Tourismus als soziale Kategorie. Struktur und Haupttendenzen des Tourismus in der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit, in: František Stellner u. a., MünKapiteln aus der Geschichte des Sozialstaateschen, München 2012, s. 45–55; 
Jan ŠTEMBERK, Blatenský „Baťa v růžích“, velkopěstitel růží Jan Böhm, in: JSH 80, 2011, s. 99–108;
Jan ŠTEMBERK, Československo-polská turistická konvence 1925, in: SP 97, 2011, s. 217–231.