Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jana Škerlová, Ph.D.

Datum narození:
12. 7. 1984
Místo narození:
Hustopeče
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF MU, Doktorský: Historie – obecné dějiny, 2015
FF MU, Magisterský: Učitelství historie pro SŠ, 2009
FF MU, Magisterský: Historie – Chorvatský jazyk a literatura, 2009
FF MU, Bakalářský: Historie–Balkanistika, 2006
Biogram:
Jana Škerlová žije v Brně, je vdaná a má dvě děti.
V roce 2003 dokončila studium na Městském víceletém gymnáziu v Kloboukách u Brna.
Během studií na FF MU absolvovala několik stáží v chorvatském Záhřebu.
Po dokončení studia nastoupila do Historického ústavu AV ČR, oddělení dějin 20. století.
Je výkonnou redaktorkou časopisu Slovanský přehled / Slavonic Review.
Instituce:
HIÚ AV ČR, postdoktorandka, 2012–dosud
Odborné zaměření:
Česko-jihoslovanské a středoevropsko-balkánské vztahy. Dějiny Balkánu v 19. – 20. století. Moderní politické dějiny středoevropského prostoru a jihovýchodní Evropy.
Publikace:
Jana ŠKERLOVÁ – Tomáš CHROBÁK, Czech – Serbian Relations, in: Ladislav Hladký et al., Czech relations with the nations and countries of Southeastern Europe, Zagreb 2019, s. 109–140;
Miroslav TEJCHMAN – Jana ŠKERLOVÁ, Czechoslovak-Yugoslav relations, in: Ladislav Hladký et al., Czech relations with the nations and countries of Southeastern Europe, Zagreb 2019, s. 189–216;
Jiří FRIEDL – Blanka ZUBÁKOVÁ – Jana ŠKERLOVÁ a kol., Parlamentní volby 1946 a Československo: souvislosti, prognózy, fakta, následky, Praha 2017;
Jana ŠKERLOVÁ – Martin VITKO (edd.), Promýšlet Evropu dvacátého století: hybatelé dějin?, Brno 2017;
Jana ŠKERLOVÁ, Czechoslovak-Yugoslav Relations in the First Year of the King Alexander’s Dictatorship, in: Istorija XX. veka (Belgrade) 34, 2016, s. 75–96;
Jana ŠKERLOVÁ, Věrnost za věrnost?: československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929–1934: přání, rozpory, realita, Praha 2016;
Jana ŠKERLOVÁ – Lenka POKORNÁ KORYTAROVÁ – Ondřej HAVÁČ – Martin VITKO (edd.), Promýšlet Evropu dvacátého století: konflikty beze zbraní, Brno 2015;
Ladislav HLADKÝ – Jana ŠKERLOVÁ – Pavel CIBULKA (edd.), Korespondence T. G. Masaryk – Slované: jižní Slované, Praha 2015;
Jana ŠKERLOVÁ, Politická opozice v Království SHS (Jugoslávii) v letech 1929–1931 a postoj Československa, in: SP 100, 2014, s. 593–628;
Jana ŠKERLOVÁ, Československo-jugoslávské vztahy v přelomovém roce 1929, in: SP 100, 2014, s. 271–296;
Jana HRABCOVÁ, České politické elity a jejich vztah k samostatnému jugoslávskému státu, In: Vratislav Doubek – Ladislav Hladký – Radomír Vlček a kol., T. G. Masaryk a Slované, Praha 2013, s. 253–261;
Jana HRABCOVÁ, Problémy slovanské menšiny v Itálii ve 20. letech 20. století, in: SP 98, 2012, s. 251–271;
Jana HRABCOVÁ, Chorvatsko a Evropská unie po roce 2000, in: SP 96, 2010, s. 619–658.