Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Datum narození:
2. 12. 1952
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Archivnictví–dějepis, 1977
Biogram:
Absolvovala Gymnázium Jana Keplera v Praze a obor archivnictví–dějepis na FF UK.
V letech 1977‒1984 pracovala v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru jako archivářka.
Od roku 1984 působí v HIÚ AV ČR, nejprve jako odborná pracovnice a kurátorka Mapové sbírky, od roku 2003 na pozici vedoucí vědecký pracovník.
Roku 1980 získala titul PhDr., 1991 CSc., pedagogickou hodnost doc. roku 2001 na FF JU.
V roce 2007 byla na JU jmenována profesorkou.
V HIÚ AV ČR řešila řadu grantových projektů, např. Historický atlas měst ČR.
Instituce:
HIÚ AV ČR, vedoucí vědecký pracovník, 1984–dosud
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, archivářka, 1977–1984
Odborné zaměření:
Historická geografie. Historická krajina. Historická kartografie. Dějiny kartografie. Proměny preindustriální a industriální krajiny. Historické regiony jako kulturní dědictví.
Publikace:
Eva SEMOTANOVÁ – Martina TŮMOVÁ – Zdeněk KUČERA, Česká města na starých mapách a plánech, Praha 2021;
Vojtěch BARCAL – Tomáš BURDA – Karel KUČA – František MUSIL – Eva SEMOTANOVÁ ‒ Robert ŠIMŮNEK – Přemysl ŠTYCH – Jan VOJTÍŠEK ‒ Jana VOJTÍŠKOVÁ, Historický atlas měst České republiky, svazek č. 33 – Vysoké Mýto, Praha 2021;
Robert ŠIMŮNEK ‒ Tomáš BURDA ‒ Jaroslav CAVRNOCH ‒ David DOUBRAVA ‒ Günter FIEDLER ‒ Karel KUČA ‒ Olga MERTLÍKOVÁ ‒ František MUSIL ‒ 
Eva SEMOTANOVÁ ‒ Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ ‒ Jitka MOČIČKOVÁ ‒ Jiří CAJTHAML ‒ Pavel SEEMANN ‒ Jan D. BLÁHA a kol., Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, Praha 2019;
František MUSIL ‒ Eva SEMOTANOVÁ ‒ Robert ŠIMŮNEK ‒ Přemysl ŠTYCH ‒ Jana VOJTÍŠKOVÁ ‒ Radka VOSTŘELOVÁ ‒ Josef ŽEMLIČKA, Historický atlas měst České republiky, svazek č. 30 – Polička, Praha 2019;
Ivo KRAUS ‒ Eva SEMOTANOVÁ ‒ Zdeněk KUKAL ‒ Soňa ŠTRBÁŇOVÁ ‒ Martina BEČVÁŘOVÁ ‒ Jindřich BEČVÁŘ, Věda v českých zemích: dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky, Praha 2019;
Eva SEMOTANOVÁ, Vyprávěné krajiny, Praha 2018;
Eva SEMOTANOVÁ – Pavel CHROMÝ – Zdeněk KUČERA, Historická geografie. Tradice a modernita, Praha 2018.