Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jana Bartošová

Datum narození:
14. 4. 1971
Hlavní pracoviště:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Vysoká škola:
FF UK, Historie, 2003
Biogram:
Je odbornou pracovnicí v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze.
Zabývá se a publikuje práce k otázkám dějin školství. 
Instituce:
NPMK, odborný pracovník, 2005–dosud
Odborné zaměření:
Historie školství.
Publikace:
Jana BARTOŠOVÁ – Jan ŠIMEK – Magdaléna ŠUSTOVÁ, Od školdozorce k inspektorovi, Praha 2019;
Jana BARTOŠOVÁ, Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939, Praha 2015;
Jana BARTOŠOVÁ – Jindřich FRYČ, Vysvědčení jako součást dějin školství, Praha 2011.