Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Karel Drvola, DiS.

Datum narození:
30. 11. 1980
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace
Vysoká škola:
SLU, Historické vědy, 2009
Biogram:
Od útlého dětství žije v Kladně.
Po vystudování vyšší odborné školy v Kladně a vysoké školy v Opavě (magisterská práce Historiografie Kladenska) pracoval v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích, odkud přešel do Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, kde pracuje jako historik dosud. 
Instituce:
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, historik, kurátor sbírek, 2010–dosud
Odborné zaměření:
Badatelsky se zaměřuje na české dějiny 19. a 20. století (industrializace, II. a III. odboj). Regionální kladenská historie. Vývoj kladenského muzejnictví. Dějiny systému opatření civilní obrany v ČSSR. 
Publikace:
Karel Drvola, Havíř a horní ředitel Jan Váňa (Kladenská éra podnikání rodiny Lanna), Lanna et Lanna (Rodina a podnikání), České Budějovice-Praha 2022, s. 284–303;
Karel DRVOLA, Kladenský důlní odborník a sběratel zbraní Ing. Ivo Hofbauer, in: Posel z Budče 39, 2022, s. 49–56;
Karel DRVOLA, Železárenské podnikání Adalberta Lanny v Kladně a ředitel Vojtěšské huti Julius Jacobi, in: Posel z Budče 39, 2022, s. 13–45;
Karel DRVOLA, Ladislav Zápotocký-Budečský, in: Zdeněk Kuchyňka – Lucie Wittlichová (edd.), Kniha o Budči, Zákolany 2022, s. 250–281;
Karel DRVOLA, Kladenský archeolog, numismatik a muzejník Eduard Lorber, in: SVS 39, 2021, s. 58–93;
Karel DRVOLA, Padesát let od úmrtí stehelčeveského archeologa Antonína Knora, in: Posel z Budče 38, 2021, s. 42–51;
Karel DRVOLA, Nález slovanských záušnic u bouraného starého kladenského kostela v roce 1897, in: SVS 38, 2020, s. 79–97;
Karel DRVOLA, Počátky a rozvoj organizované cyklistiky ve městech Rakovník a Nové Strašecí, in: RHS 17, 2020, s. 61–109;
Karel DRVOLA, Počátky cyklistiky na Kladensku a Slánsku 1880-1914, in: Posel z Budče 36, 2019, s. 7–32; 37, 2020, s. 1–25; 38 2021, s. 7–35;
Karel DRVOLA, „Druhý život“ Ladislava Zápotockého – Budečského, in: Posel z Budče 35, 2018, s. 20–45;
Karel DRVOLA, Přínos důlního inženýra Emanuela Klečky (1816–1885) dějinám města Kladna a jeho průmyslu, in: SVS 36, 2018, s. 32–53;
Karel DRVOLA, Ladislav Zápotocký a jeho činnost na Podbudečsku, in: Posel z Budče 34, 2017, s. 16–48;
Karel DRVOLA, Dva odboje Marie Nedvědové, manželky kladenského stavitele, in: Pavel Bartoníček (ed.), Válka v nás, my ve válce (Slaný a Slánsko ve XX. století), Slaný 2016, s. 142–189;
Karel DRVOLA – Jaroslav VYŠÍN, Obrázky z dob starého Kladna, Kladno 2016;
Karel DRVOLA, S puškou i herbářem. Životní osudy kladenského legionáře a botanika Josefa Šindeláře, in: SVS 34, 2016, s. 54–89;
Karel DRVOLA, Kladenský muzejní spolek a Sládečkovo městské muzeum, in: Sborník příspěvků Muzeum a proměny společnosti (VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví), Praha 2015, s. 91–115;
Karel DRVOLA, Ozvěny dávných lesních výstřelů. Kriminalita pytláků na příkladu křivoklátských lesů, in: SVS 33, 2015, s. 28–61;
Karel DRVOLA, S dirigentskou taktovkou i perem historika. Životní příběh kladenského hudebníka, skladatele, městského archiváře a kronikáře Josefa Vašaty, in: Posel z Budče 32, 2015, s. 11–27;
Karel DRVOLA, Kladno – město autobusů, in: SVS 32, 2014, s. 62–85;
Karel DRVOLA, S pcherským učitelem Josefem Švejdou za historií Kladenska a Slánska, in: Posel z Budče 30, 2013, s. 9–18;
Karel DRVOLA, Obrázky ze starého Kladna dobrovického učitele a historika Antonína Sládečka, in: Posel z Budče 29, 2012, s. 32–50;
Karel DRVOLA, Právník, národohospodář a finanční expert rakouské monarchie Kajetán Mayer svobodný pan z Mayrau, in: HZ 6, 2012, s. 1–112;
Karel DRVOLA, O Antonínu Weischerovi, Přírodovědecké společnosti a Okresním vlastivědném muzeu v Kladně, in: Posel z Budče 28, 2011, s. 32–49;
Karel DRVOLA, Karel Alois Polánek. Zakladatel žateckého muzea a první kladenský okresní archivář, in: Posel z Budče 27, 2010, s. 37–42.