Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. et Bc. Lenka Křížová, Ph.D.

Datum narození:
3. 8. 1987
Místo narození:
Mladá Boleslav
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, České dějiny, 2019
FF UHK, Prezentace a ochrana kulturního dědictví, 2013
FF UK, Český jazyk a literatura – historie, 2011
Biogram:
Od roku 2014 je zaměstnancem Historického ústavu AV ČR a zároveň působí jako středoškolská učitelka českého jazyka a dějepisu.
Podílela a podílí se na řešení několika grantových projektů (např. Korespondence Karla Havlíčka, Sociální mobilita elit ve středoevropských regionech (1861–1926) a tranzice imperiálních zkušeností a struktur v národních státech, Ženy v české a československé vědě v první polovině 20. století).
Instituce:
HIÚ AV ČR, doktorandka, postdoktorandka, 2014–dosud
Odborné zaměření:
České kulturní dějiny 19. století. Dějiny genderu. Historická demografie. Dějiny vystěhovalectví. Regionální dějiny (Mladoboleslavsko, Mnichovohradišťsko, Turnovsko).
Publikace:
Lenka KŘÍŽOVÁ, Obyvatelstvo obce Pěnčín v druhé polovině (dlouhého) 19. století pohledem historické demografie, in: Pavel Jakubec a kol., Pěnčín. Život mezi Ještědem a Jizerou, Pěnčín 2020, s. 18–27;
Lenka KŘÍŽOVÁ (red.) – Pavel SOSNOVEC  – Jan JUŘENA, Příběh Mnichova Hradiště, Mnichovo Hradiště 2020;
Lenka KŘÍŽOVÁ, Diachronní ženské databáze ve středoevropském prostoru se zřetelem k biografistice, in: Dějiny věd a techniky 52, 2019, s. 121–132;
Lenka KŘÍŽOVÁ – Jaroslav KŘÍŽ, K dějinám rodu Pacltů v Turnově, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší 32, 2019, s. 127–143;
Lenka KŘÍŽOVÁ, Mcelský zázrak na stránkách Národních novin, in: Lucie Rychnovská (ed.), Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy, Praha 2019, s. 48–51;
Lenka KŘÍŽOVÁ – Jaroslav KŘÍŽ, Střípky z českého Chicaga. Edice dokumentů k dějinám Čechů v americkém Chicagu v letech 1848–1918, Praha 2017;
Lenka KŘÍŽOVÁ – Jiří MARTÍNEK, Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst, Praha 2017;
Lenka PROCHÁZKOVÁ, Sexualita vizualizovaná a verbalizovaná, in: České, slovenské a československé dějiny 20. století 11, 2017, s. 357–364;
Lenka PROCHÁZKOVÁ, Amerikanizace českých příjmení na území Chicaga, in:  99, 2016, s. 147–157;
Lenka PROCHÁZKOVÁ, Česká toponyma ve Spojených státech amerických se zvláštním zřetelem k „českému“ Chicagu, in: Jaroslav David (ed.), Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst, Ostrava 2016, s. 181–190;
Lenka KŘÍŽOVÁ, Dívčí romány na konci dlouhého devatenáctého století a genderové stereotypy v nich, in: LA 48, 2016, s. 142–156;
Lenka KŘÍŽOVÁ, Genderové stereotypy v korespondenci Karla Havlíčka, in: Česká literatura 64, 2016, s. 495–511;
Lenka PROCHÁZKOVÁ, Historické aspekty urbanonymie Mnichova Hradiště, in: Acta onomastica 55, 2016, s. 210–23;
Lenka PROCHÁZKOVÁ – Jaroslav KŘÍŽ, The American Dream in “Czech“ Chicago: August Geringer’s Publishing Activities, in: Comenius: Journal of Euro-American civilization 3, 2016, s. 81–95;
Lenka KŘÍŽOVÁ, Kněžmost v letech 1792–1914, in: Petra Urbanová a kol., 700 let obce Kněžmost, Kněžmost 2016, s. 68–83;
Lenka PROCHÁZKOVÁ, Mnichovo Hradiště a okolí, Praha–Litomyšl 2016;
Lenka PROCHÁZKOVÁ, K osobnosti Metoděje Vlacha, in: Pavel Jakubec (ed.), Na kolech do světa, Semily–Turnov–Jičín 2015, s. 77–82;
Lenka PROCHÁZKOVÁ, Svatební oznámení jako pramen historické demografie na příkladu Mnichova Hradiště, in: HDem 39, 2015, s. 299–312;
Lenka PROCHÁZKOVÁ, Divadelní život v Mnichově Hradišti v letech 1833–1918, in: VLH 31, 2014, s. 153–183;
Lenka PROCHÁZKOVÁ, Svatoanenská pouť v Mnichově Hradišti jako typ městské slavnosti druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století, in: VSH 23, 2013, s. 325–334;
Lenka PROCHÁZKOVÁ, Milý příteli Čapku! Dopisy Ignáta Herrmanna Karlu Matěji Čapku Chodovi, in: LA 44, 2012, s. 107–129;
Lenka PROCHÁZKOVÁ, Výběrová edice z korespondence Albíny Dratvové Miladě Paulové, in: Práce z dějin Akademie věd 4, 2012, s. 83–108.