Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Vojtěch Szajkó, Ph.D.

Datum narození:
25. 11. 1986
Místo narození:
Karviná
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, SLU, Historie se zaměřením na české a československé dějiny (Ph.D.), 2015
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, SLU, Historie (Mgr.), 2011
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, SLU, Historie (Bc.), 2009
Biogram:
Vystudoval historii na Filozoficko-přírodovědecké fakultě SLU v Opavě.
Tamtéž obhájil disertační práci na téma Využití železnic, pošt a telegrafu rakouskou armádou v letech 1848–1914.
Nyní působí jako vědecký pracovník v Oddělení biografických studií HIÚ AV ČR, kde připravuje hesla pro Biografický slovník českých zemí.
Zabývá se dějinami 19. století.
Je výkonným redaktorem Českého časopisu historického a redaktor a autor Biografického slovníku českých zemí.
Instituce:
HIÚ AV ČR, vědecký pracovník Oddělení biografických studií a výkonný redaktor Českého časopisu historického, 2022–2024
HIÚ AV ČR, postdoktorand, Oddělení biografických studií, 2016–2021
Odborné zaměření:
Novodobé české a obecné dějiny (1789–1939). Dějiny vojenství. Dějiny vědy a techniky. Habsburská monarchie. Historiografie. Biograficko-lexikografický výzkum. Redakční práce.
Publikace:
Vojtěch SZAJKÓ, Přeprava raněných a nemocných vojáků po železnici v "dlouhém" 19. století ve světle dobových odborných pojednání, in: Vojenská história 25, 2021, s. 40–55;
Vojtěch SZAJKÓ, Railroad and Military Medicine in the 19th Century: A Comparison of Development in Europe and the United States, in: Comenius: Journal of Euro-American civilization 8, 2021, s. 51–66;
Vojtěch SZAJKÓ, Významní lékaři v dánsko-německé válce roku 1864, in: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 13, 2020, s. 91–102;
Vojtěch SZAJKÓ, Úvahy o vojenském potenciálu železniční dopravy na území Německého spolku v letech 1833–1848, in: Josef Tomeš (ed.), Historie jako vášeň i poslání. K životnímu jubileu historika Martina Kučery, Praha 2018, s. 221–235;
Vojtěch SZAJKÓ a kol., Biografický slovník českých zemí, sv. 20–24, Praha 2017–2021;
Vojtěch SZAJKÓ, Železnice, pošta a telegaraf rakouské armády v letech 1848–1914, Praha 2017;
Vojtěch SZAJKÓ – Zdeněk JIRÁSEK, Rakouská armáda a elektrická telegrafie v letech 1848–1914, in: HO 26, 2015, s. 110–126.