Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Petr Prokš, CSc.

Datum narození:
8. 5. 1954
Místo narození:
Teplice
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Filosofie a historie, 1981
Biogram:
Mezi lety 1976–1981 studoval na FF UK obory filozofie a historie.
Po skončení studia se stal odborným asistentem na Československé akademii, kde roku 1982 získal titul PhDr. a v roce 1986 titul CSc.
Jako historik moderních dějin 19. a 20. století působí od roku 1993 na pozici vědeckého pracovníka oddělení dějin 20. století na HIÚ AV ČR.
Od roku 1993 byl redaktorem časopisu Moderní dějiny / Modern History, v současné době je členem redakční rady téhož časopisu.
Instituce:
HIÚ AV ČR, vědecký pracovník, 1993–2022
Odborné zaměření:
Politické dějiny českých zemí, Československa, Rakouska-Uherska, Německa a střední Evropy v 19. a 20. století.
Publikace:
Petr PROKŠ, Československo a nová Evropa. Mezinárodní souvislosti vzniku a formování samostatného Československa (1914–1918/1919–1920), Praha 2022;
Petr PROKŠ – František POKORNÝ, Deník legionáře v Rusku: vzpomínky na vojenskou a válečnou službu 1912–1920, Brno 2020;
Petr PROKŠ – Bedřich MAYER, Český voják na Balkáně, Praha 2019;
Petr PROKŠ, Konec říše Romanovců: mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880–1917), Praha 2018;
Petr PROKŠ – Josef NOVOTNÝ, Zápisky z první světové války: paměti českého vojáka z války a zajetí 1914–1918, Praha 2016;
Petr PROKŠ, Diplomacie a "Velká válka" 1914–1918/1919: kapitoly o dějinách diplomacie za první světové války v Evropě a na mírové konferenci v Paříži, Praha 2014;
Petr PROKŠ, Habsburkové & velká válka (1914–1918): první světová válka a rozpad Rakouska-Uherska 1914–1918, Praha 2011;
Petr PROKŠ a kol., České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století, Praha 2010.