Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.

Datum narození:
4. 7. 1978
Místo narození:
Chomutov
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, České dějiny, 2008
FF UK, Historie, 2004
Biogram:
Mezi lety 1997–2004 studoval obor historie na FF UK, kde o rok později získal titul PhDr. a následně roku 2008 titul Ph.D.
Byl vědeckým pracovníkem na ÚSD AV ČR (mezi lety 2008–2013), externím vyučujícím na pracovišti Soudobé dějiny – orální historie na FHS UK (mezi lety 2009–2021) a externím vyučujícím Katedry historie FP TU v Liberci (mezi lety 2013–2015).
Od roku 2014 je vědeckým pracovníkem HIÚ AV ČR.
Je členem redakční rady Biografického slovníku českých zemí, členem redakční rady časopisu Moderní dějin a členem ediční rady Nakladatelství Historický ústav.
Je členem Česko-slovenské komise historiků a tajemníkem její české části.
Instituce:
HIÚ AV ČR, vědecký pracovník, 2014–dosud
FP TUL, externí pedagog, 2013–2015
FHS UK, externí pedagog, 2009–2021
ÚSD AV ČR, vědecký pracovník, 2008–2013
Odborné zaměření:
České a slovenské dějiny 1945–1989 s důrazem na politické a kulturní dějiny v éře stalinismu, poststalinismu, pražského jara a počínající normalizace. Biografický výzkum zaměřený na komunistické politické a intelektuální elity. Problematika česko-slovenských vztahů.
Publikace:
Zdeněk DOSKOČIL, Czechoslovakism and Ludakness in the 1960s reform period, in: Adam Hudek – Michal Kopeček – Jan Mervart (edd.), Czechoslovakism, Abingdon 2022, s. 343–370;
Zdeněk DOSKOČIL, Gustáv Husák und seine Zeit, in: Gerald M. Sprengnagel – Niklas Persi – Michal Stehlík (edd.), Die Ära Kreisky in Österreich und die Normalisierungsperiode in der ČSSR, Wien 2020, s. 67–100;
Zdeněk DOSKOČIL, V žaláři a vyhnanství. Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu, Praha 2020;
Biografický slovník českých zemí, sešity18–24, Praha 2015–2021 (autor a editor);
Zdeněk DOSKOČIL, Gustáv Husák, in: Marie Ryantová a kol., Českoslovenští prezidenti, Praha–Litomyšl 2016, s. 243–290;
Zdeněk DOSKOČIL, Cesta Gustáva Husáka k moci 1963–1969, in: Jan Kalous – Jiří Kocian (edd.), Český a slovenský komunismus 1921–2011, Praha 2012, s. 156–173.