Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Markéta Kabůrková, Ph.D.

Místo narození:
Chomutov
Hlavní pracoviště:
Archiv Národní knihovny ČR
Pracoviště:
Archiv Národního muzea
Vysoká škola:
UK, Judaistika (Ph.D.), 2013
Eropean Institute for Jewish Studies, Stockholm, Jednoroční MA program, 2012
Ben-Gurion Uni v Berševě, Jednoroční dr. stáž, 2010
UK, Teologie–Judaistika (Mgr.), 2007
Biogram:
Narodila se v roce 1978 v Chomutově, dnes žije v Praze.
Absolventka magisterského a doktorandského studia judaistiky na UK (Husitská teologická fakulta) a několika studijních a badatelských stáží (Univerzita v Cambridgi; Ben-Gurionova Univerzita v Berševě; European Institute for Jewish Studies in Sweden; Památník Jad-va-Šem v Jeruzalémě atd.).
Pracovala na postdoktoradských pozicích na Univerzitách v Olomouci, Ženevě a Bochumi, a poté v archivech Národního muzea a Národní knihovny.
Zabývá se židovskými studii (dějiny mezináboženských vztahů) a nyní též historií Československa po roce 1948 a archivnictvím.
Publikovala několik dílčích studií v anglickém jazyce.
Instituce:
NK ČR, Archiv NK, archivářka, 2021–dosud
Ruhr Universitat in Bochum, Centrum fur Religionswissenschaftiche Studien, visiting research fellow, 2018
NM, Archiv NM, kurátorka, archivářka, 2017–2021
UPOL, Centrum Kurta a Ursuly Schubertových pro židovská studia, post-Doc, 2015–2016
Université de Geneve, Faculté de theologie / FIIRD, post-Doc fellow, 2014–2015
Odborné zaměření:
Židovská studia (mezináboženské vztahy, polemická literatura, dějiny identit atp.). Historie (Československo v letech 1945–1989; stranické kulturní instituce a jejich sbírky). Historiografie.

Publikace:
Libor JŮN – Markéta KABŮRKOVÁ – David MAJTENYI (edd.), ReporTvář Julia Fučíka, Praha 2020;
Markéta KABŮRKOVÁ, Edom versus Edom: Echoes of the Lutheran Reformation in Early Modern Jewish Writings, in: Irene Aue-Ben-David – Aya Elyada – Moshe Sluhovsky – Christian Wiese (edd.), Jews and Protestants. From the Reformation to the Present, Berlin 2020, s. 31–47;  
Markéta KABŮRKOVÁ, Reflection of other sources in the works of Berechiah ben Natronai ha-Naqdan and Jacob ben Reuben in quest for God’s unity, in: Tamás Visi et al. (ed.), Polemics, Biology, and Gender: New Perspectives on Medieval Jewish Philosophy, Olomouc 2018, s. 11–33; 
Markéta KABŮRKOVÁ, Tela Ignea Satanae: Christian Scholars and the Editing of Hebrew Polemical Literature, in: Jonathan Adams – Cordelia Heβ (edd.), Revealing the Secrets of the Jews: Johannes Pfefferkorn and Christian Writings about Jewish Life and Literature in Early Modern Europe, Berlin 2017, s. 261–273.