Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

Datum narození:
6. 8. 1971
Místo narození:
Dvůr Králové nad Labem
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UK), Ústav světových dějin
Vysoká škola:
FF UK, Historie – obecné dějiny (Ph.D.), 2001
PřF UK, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, Zeměpis–dějepis (Mgr.), 1996
Biogram:
V letech 1985–1989 vystudoval Střední ekonomickou školu v Praze, specializace Zahraniční obchod.
V letech 1990–1996 vystudoval pětiletý magisterský studijní obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, zeměpis–dějepis, na PřF UK.
V roce 2001 úspěšně zakončil doktorské studium v oboru obecných a světových dějin na FF UK s disertační prací na téma „Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917–1918”.
V roce 2002 získán titul PhDr.
Instituce:
UJAK, profesor, 2007–dosud
UK, profesor, 2001–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny mezinárodních vztahů. Dějiny elit ve 20. století.
Publikace:
Václav HORČIČKA, Die tschechoslowakische Bodenreform auf den Gütern Schweizer Bürger, 1918–1939, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte / Revue Suisse d´Histoire 71, 2021, s. 291–311;
Václav HORČIČKA, Die Verfolgung des böhmischen Adels durch die Nationalsozialisten. Der Fall der Schwarzenberger Primogenitur, in: HJ 139, 2019, s. 463–496;
Václav HORČIČKA, Alien Enemy Civilians in the War. Austrian, Hungarian, and American Citizens Living in Alien Territories from 1917 to 1918, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 126, 2018, s. 302–316;
Václav HORČIČKA – Jan ŽUPANIČ, Šlechta na křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století, Praha 2017;
Václav HORČIČKA, The Bilateral Relationship between Austria-Hungary and the United States from April to December 1917, in: Austrian History Yearbook 46, 2015, s. 261–295;
Václav HORČIČKA – Roland MARXER, Liechtenstein und die tschechoslowakischen Konfiskationen von 1945. Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Vaduz 2013;
Václav HORČIČKA, Czechoslovak-Liechtenstein relations in the shadow of the Communist coup in Czechoslovakia, February 1948, in: European Review of History: Revue europeenne d'histoire 19, 2012, s. 601–620.