Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Matěj Bílý, Ph.D.

Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR)
Pracoviště:
Odbor výzkumu a vzdělávání
Vysoká škola:
FF UK, Doktorské studium (obecné dějiny), 2015
FF UK, Rigorózní zkouška, 2011
FF UK, Magisterské studium (historie–politologie), 2010
Biogram:
Matěj Bílý se narodil roku 1986 v Praze.
Vystudoval obecné dějiny 20. století se zaměřením na Evropu.
Po absolvování doktorského studia nastoupil v roce 2015 jako výzkumný pracovník na Ústav pro studium totalitních režimů.
Mezi lety 2020–2022 působil jako vedoucí Oddělení výzkumu politického a společenského vývoje (1938–1989) ÚSTR.
Od roku 2019 přednáší na Katedře historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzitě v Plzni.
Od roku 2016 je členem redakční rady časopisu Paměť a dějiny.
Instituce:
ZČU, externí vyučující, 2019–dosud
ÚSTR, výzkumný pracovník, 2015–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny Východního bloku. Vnitřní organizace Varšavské smlouvy. Obecné dějiny studené války. Vývoj KSČ po roce 1945.

Publikace:
Matěj BÍLÝ, Varšavská smlouva 1985–1991. Dezintegrace a rozpad, Praha 2021;
Matěj BÍLÝ, The Warsaw Pact, 1969–1985: The Pinnacle and Path to Dissolution, Washington–London 2020;
Matěj BÍLÝ – Marián LÓŽI – Jakub ŠLOUF, Nervová vlákna diktatury. Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945–1956, Praha 2019;
Petr ANEV – Matěj BÍLÝ (edd.), Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989), Praha 2018;
Matěj BÍLÝ, Varšavská smlouva 1969–1985. Vrchol a cesta k zániku, Praha 2016;
Matěj BÍLÝ, „To drive the slogan of human rights out of the hands of opponents of socialism”. Discussions on human rights at Warsaw Pact summits in the years 1985–1989, in: Securitas Imperii 36, 2020, s. 14–38;
Matěj BÍLÝ, „Každý metr země socialistických států musí být zarputile bráněn.“ Proměna vojenské doktríny Varšavské smlouvy ve druhé polovině 80. let, in: HV 2, 2019, s. 20–35;
Matěj BÍLÝ, „Je třeba se poučit.“ Vývoj politických struktur organizace Varšavské smlouvy v letech 1985–1989, in: SD 1, 2019, s. 32–74;
Matěj BÍLÝ – Marián LÓŽI – Jakub ŠLOUF, The development of regional Communist elites in the Czech lands 1945–1956, in: Pamięć i Sprawiedliwość 32, 2018, s. 186–210;
Matěj BÍLÝ, Reakce již bourá pomníky a my… teprve projednáváme! Některé aspekty debaty o XX. sjezdu KSSS ve vybraných nižších organizacích KSČ, in: Securitas Imperii 30, 2017, s. 60–96;
Matěj BÍLÝ, Statut Varšavské smlouvy pro období války. Kontext – schválení – dopady, in: HV 2, 2015, s. 15–27;
Matěj BÍLÝ, Romania in the political structures of the Warsaw Treaty Organization at the turn of 1960s and 1970s, in: Oriens Aliter 2, 2014, s. 44–69;
Matěj BÍLÝ, Gierkovo vedení a prosazování polských zájmů v organizaci Varšavské smlouvy, in: HV 3, 2014, s. 4–16;
Matěj BÍLÝ, 1981: Role Varšavské smlouvy ve druhé fázi polské krize, in: HV 2, 2013, s. 20–40;
Matěj BÍLÝ, Bratrská pomoc Polsku? Role Varšavské smlouvy v první fázi polské krize: červenec–prosinec 1980, in: The Twentieth Century / Dvacáté století 1, 2012, s. 159–182;
Matěj BÍLÝ, Počátky pokusu o reformu Varšavské smlouvy v 60. letech 20. století. in: The Twentieth Century / Dvacáté století 1, 2011, s. 165–172.