Lexikon historiků a historiček 2022

Lexikon zahrne vědecky činné absolventy a absolventky historie a příbuzných historických oborů - předpokládá se autory alespoň jedné historické monografie (včetně edic) či významných vědeckých studií. Uvedeny by měly být vybrané významné publikace za léta 2010-2022. Součástí biogramu budou i odkazy na předešlé lexikony historiků z let 1999 a 2010 (vyšel 2012).
Redakce si vyhrazuje právo provádět změny a upravit podobu seznamu publikačních výstupů s ohledem na jejich relevanci.

Vložení nového záznamu

(Seznam pracovišť)
Zadejte prosím plný oficiální název pracoviště a instituce.

Biogram

A – Vzdělání

Jednotlivé záznamy řaďte chronologicky od nejnovějších k nejstarším. Vyberte maximálně 5 nejrelevantnějších záznamů.

0/600

B – Zaměstnání

Jednotlivé záznamy řaďte chronologicky od nejnovějších k nejstarším. Vyberte maximálně 5 nejrelevantnějších záznamů.

Odborné zaměření*

0/300

Publikace*

Autor záznamu