Lexikon historiků a historiček 2022

Lexikon zahrne vědecky činné absolventy a absolventky historie a příbuzných historických oborů - předpokládá se autory alespoň jedné historické monografie (včetně edic) či významných vědeckých studií. Uvedeny by měly být vybrané významné publikace za léta 2010-2022. Součástí biogramu budou i odkazy na předešlé lexikony historiků z let 1999 a 2010 (vyšel 2012).

Vložení nového záznamu